Seminar Ålesund | Utsatt tidfesting av moms for omtvistede krav

Nye regler for tidfesting av merverdiavgift på omtvistede krav trådte endelig i kraft 1. januar 2023. Entreprenører vil ikke lenger måtte binde opp likvide midler i merverdiavgift på omtvistede og ubetalte krav, noe som vil få stor praktisk og økonomisk betydning i et krevende marked.  

Denne nye ordningen er imidlertid begrenset til «tilvirkningskontrakter», og det er også krav om «rimelig tvil» om kreditor har rett på betaling. Vi ser nærmere vilkårene, hva lovendringen innebærer, utfordringene og gir praktiske tips.
 
Vi tar også en titt på noen andre entrepriserettslige nyheter for 2023.

Seminaret er blant annet relevant for aktører i bygg- og anleggsbransjen, både på entreprenør- og byggherresiden. Seminaret passer også andre virksomheter som kjøper, utvikler, prosjekterer eller produserer anlegg og andre formuesgoder på bestilling. Regnskapsfunksjoner i slike virksomheter kan også ha interesse i seminaret.  

Vi har satt av tid etter seminaret til individuelle samtaler med de som måtte ønske dette. Samtalen er uforpliktende og gratis, og vi er selvsagt underlagt taushetsplikt. Meld din interesse i påmeldingsskjemaet.

Tidspunkt og påmelding
Seminaret finner sted i våre lokaler i Tollbugt. 3, Ålesund torsdag den 26. januar kl. 08.30 – 10.00. Det er ingen deltakeravgift og begrenset antall plasser.

Meld deg på ved å trykke denne linken. Vi byr på frokost og kaffe!

Vel møtt!