SANDS webinar | Nedlodding. Hvem har ansvar - oppdretter eller leverandør?

SANDS Advokatfirma og Akvasafe inviterer i fellesskap til seminar om oppdretters ansvar ved sertifisering av anlegg. Seminaret vil foregå på Teams. 

Er det slik at oppdretter er fri for ethvert ansvar for feil ved oppdrettsanlegget når det er sertifisert? Det tror kanskje de fleste, men vi har hatt flere saker der ulike myndigheter (Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Politiet) har ment at oppdretterne allikevel har et ansvar for anlegget – særlig utspiling og nedlodding.

Problemstillingen for seminaret blir: Hvor langt går oppdretters ansvar for utspiling og nedlodding av anlegg, i tilfeller hvor oppdretter har anleggssertifikat?

Dette er et praktisk rettet seminar der vi går gjennom regelverket og våre erfaringer og gir råd om hvordan dere skal innrette dere for å redusere risiko for ansvar.

Program:

  • Hvilke krav som gjelder for nedlodding/utspiling av not, og våre erfaringer av myndighetenes forståelse av disse. Partner/advokat Halfdan Mellbye, SANDS
  • Hvilke vurderinger som foretas av sertifiseringsorganet når det kommer til nedlodding/utspilingssystem. Daglig leder Ingve Karlsen, Akvasafe
  • Hvilke grep kan oppdretter gjøre for å redusere risiko for sanksjoner og straff som følge av feilaktig nedlodding? Partner/advokat Lars S. Alsaker, SANDS
  • Ev. spørsmål eller diskusjoner

Tidspunkt og påmelding

Webinaret foregår på Teams, 26. oktober kl. 13.00 - 15.00. Du vil finne link for deltagelse i påmeldingsbekreftelsen. 

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!