Seminar Ålesund | Er myndighetene i ferd med å knuse akvakulturnæringen gjennom nye reguleringer og ineffektivt byråkrati?

Sjømatgruppen i SANDS er opptatt av å følge reguleringen av akvakulturnæringen tett for å sikre at vi til enhver tid har en forståelse av hva myndighetene foretar seg. Slik tett oppfølging er en forutsetning for at vi skal kunne gi våre klienter de beste råd om hvordan de skal gå fram i dialogen med myndighetene.

Vi får besøk av advokat Halfdan Mellbye, leder av SANDS’ Sjømatgruppe og meget aktiv deltaker i debatten om grunnrente og reguleringen av akvakulturnæringen. I tillegg kommer advokatfullmektig Lars Erik Kvinnsland, som er ekspert på Mattilsynets saksbehandling og regelverk.

Under seminaret vil vi se nærmere på:

Status i grunnrentesaken og reguleringen av akvakulturnæringen, herunder:

  • Hva skjer videre i saken om grunnrenteskatten?
  • Hva skjer med behandlingen av landbaserte anlegg der myndighetene  har innført «konsesjonsstopp»?
  • Hva kan forventes av nye teknologitillatelser?
  • Hvordan kan man vinne fram i kampen for å få nye sjølokaliteter til akvakultur?

Introduksjon til Animal Health Law («AHL») – EUs nye fiskeregelverk. Regelverket ble implementert våren 2022, og fikk omfattende konsekvenser for reguleringen av akvakulturnæringen. Innsikt i AHL vil sette akvakulturnæringen i stand til å benytte seg av nye muligheter, styre unna fallgruver og vurdere når man har behov for juridisk bistand.

Tidspunkt og påmelding
Seminaret finner sted i våre lokaler i Tollbugt. 3, Ålesund torsdag den 9. februar kl. 14.00 – 16.00. Det er ingen deltakeravgift og begrenset antall plasser.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Vi byr på kaffe og enkel servering.

Vel møtt!