Seminar Ålesund | Kjøp og salg av virksomheter

M&A

Hvordan sikre en trygg og effektiv transaksjonsprosess? Noen ganger åpner de mest interessante kapitlene i forretningslivet seg gjennom muligheter for vekst og endring. Oppkjøp gir blant annet mulighet for vekst i omsetning, et større geografisk nedslagsfelt og utvikling av tjenestespekter. Gjennom å selge hele eller deler av virksomheten kan man kapitalisere opparbeidet verdi raskt og effektivt.

For både kjøper og selger er det mange forhold som må hensyntas i en transaksjonsprosess. Mens det for kjøper vil være sentralt å finne et riktig og lønnsomt objekt å kjøpe opp, vil det for selger ofte være av stor betydning at virksomheten forvaltes videre på en god måte. Felles er målsetningen om å redusere risiko for uforutsette hendelser ved transaksjonen.

Vi i SANDS inviterer våre klienter og nære forbindelser til et praktisk rettet seminar der vi går gjennom transaksjonsprosessen fra start til slutt, våre erfaringer og gir råd om hvordan dere kan sikre en trygg, samt tids- og kostnadseffektiv transaksjonsprosess.

Tidspunkt og påmelding
Seminaret finner sted i våre lokaler i Tollbugata 3, Ålesund, onsdag 17. april 2024 fra kl. 08.30 - 10.00. Vi serverer enkel frokost fra kl. 08.15.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!