Seminar Bergen | Utbyggingsavtaler

Den 15. november lanserte Standard Norge standarden for utbyggingsavtaler: «Byggblankett 8447". Dette er den første byggblanketten av sitt slag og en mal for inngåelse av utbyggingsavtaler som har vært ønsket av eiendomsbransjen lenge. Målet har vært å lage et nyttig hjelpemiddel for kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler og gjennomføring av rekkefølgekrav.

Nå er altså hjelpemiddelet her i form av en interaktiv elektronisk blankett som skal regulere partenes rettigheter og plikter. Blanketten regulerer gjennomføring og finansiering av infrastrukturtiltak, i tillegg til bl.a. bestemmelser om ulike mva.-modeller.
 
I frokostseminaret ser SANDS nærmere på den nye byggblanketten og hvordan den forholder seg til bestemmelsene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven. Vi vil også se på hvordan byggblanketten kan påvirke prosessene knyttet til gjennomføring av arealplaner fremover. Vil standarden kunne være med å bidra til større forutsigbarhet og lavere kostnader for utbyggere? Og hvordan forholder blanketten seg til det nye lovforslaget om grunneierfinansiering av infrastruktur gjennom hensynsoner i plan?

Tidspunkt og påmelding
Seminaret foregår i våre lokaler i Nygårdsgaten 95, onsdag 29. november kl. 08.30 - 10.00. Vi byr på kaffe og en snack fra kl. 08.00.

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!