Seminar og webinar | Utleie av næringseiendom

I dette webinaret ser vi på de viktigste og mest relevante bestemmelse i et næringsleieforhold, og påpeker hvor du ikke må «tråkke feil».

Vi ser på hele leieforholdets løpetid, fra inngåelse av kontrakt, i løpetiden til opphør.

Som eksempler på temaer som vil bli tatt opp nevnes opsjoner, sikring av kontantstrømmen, garantistillelser, ansvaret for offentligrettslige krav, leietakertilpasninger, tvangsfravikelse og tilbakelevering.

Tidspunkt og påmelding

Dette seminaret vil være både fysisk og via Teams. Seminaret holdes i våre lokaler i Cort Adelersgt. 33, i Oslo tirsdag 30. november kl. 08.30 - 10.00. Det vil også bli sendt som webinar i samme tidsrom. 

Meld deg på ved å trykke på denne linken og kryss av for om du ønsker delta fysisk eller på Teams. Det er ingen deltakeravgift.

Velkommen - vi håper å møte deg i våre lokaler!