Seminar Trondheim | Siste nytt om samspill

Det blir stadig mer vanlig med samspill i entreprisekontrakter. Foreløpig har ikke Norsk Standard utgitt noen standardkontrakt for samspill. Statsbygg har imidlertid nylig standardisert sin samspillsmodell gjennom «Samspillsboka».

Dette frokostseminaret har som mål å gi deltakerne en forståelse av hva en samspillskontrakt er, hva man kan oppnå ved å bruke denne kontraktsformen, og hva som skal til for å lykkes. Vi vil særlig ta for oss bidraget fra Statsbygg, «Samspillsboka».

Tidspunkt og påmelding

Seminaret foregår på Digs, Krambugata 2, Trondheim. Vi starter med enkel frokost fra kl. 08.15. Det faglige programmet begynner kl. 08.30 og avsluttes kl. 10.00.

Meld deg på ved å trykke denne linken. Det er begrenset antall plasser, så her gjelder "førstemann til mølla". Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!