Webinar | Arbeidsrett: Fra midlertidig til mer permanent behov for endringer

Kanskje må du forlenge permitteringer, kanskje må du tenke nytt og omorganisere, og kanskje medfører en omorganisering eller en omsetningssvikt at du må kutte antall stillinger.

Webinaret holdes av partner i SANDS Per Ragnar Bronken og senioradvokat Tonje H. Drevland. De gir deg praktiske råd om hvordan du gjennomfører endringer på en god måte, med fokus på følgende:

Litt om permitteringssituasjonen – nye regler fra november, hva gjelder da?

Nytt varsel ved forlenget permittering?
Justere permitteringsgrad opp og ned? Hva lønner seg?

Endringsbehov – omorganisering

Hva kan arbeidsgiver beslutte i kraft av styringsretten, og når må man veien om oppsigelse med tilbud om ny stilling?

Nedbemanning – gjennomgang av typiske spørsmål:

Må jeg dokumentere nedgang i inntekter for å kunne nedbemanne?

Det er åpenbart hvem som er overtallig/som må gå. Kan jeg ikke bare si opp denne? Må jeg gjennomføre en nedbemanningsprosess med utvelgelse mv.?

Når jeg vurderer hvem som må gå, kan jeg begrense meg til å se kun på den enheten/ avdelingen der vi kutter en eller flere stillinger? F.eks. kun vurdere de ansatte i salgsavdelingen, administrasjonen eller håndverkerne opp mot hverandre?

Hva kan og bør jeg legge vekt på når jeg velger ut hvem som skal sies opp?

Tidspunkt og påmelding

Webinaret avholdes tirsdag 29. september kl. 09.00 – 10.15. Deltakelse er gratis og er et tilbud til alle med personalansvar eller generell interesse for tematikken. Du kan sende inn spørsmål/ problemstillinger underveis i webinaret.

Velkommen!