Webinar | Hvordan lykkes med byggesaken

I dette webinaret skal vi gi praktiske råd om hvordan byggesaken kan gjennomføres på best mulig måte. Vi vil blant annet snakke om:

  • Krav til tiltaket og råd om søknadsprosesser
  • Ansvarsrettssystemet og bruk av rådgivere
  • Endringer underveis i byggesaken
  • Dispensasjonssøknader
  • Tidsfrister og gebyrberegning
  • Klage og omgjøring

Dette webinaret passer for arkitekter, eiendomsutviklere, boligprodusenter og andre som håndterer byggesaker.

Tidspunkt og påmelding
Dette webinaret holdes onsdag 6. april kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.

Vel møtt!