Webinar | Mislighold i næringsleiekontrakter

Brudd – også omtalt som mislighold – i leieforhold kan skje på mange måter. Alle som håndterer leieforhold, både inngåelse, løpende forvaltning og opphør av leiekontrakter vil komme borti slikt. Brudd på leiekontrakter behøver ikke bare ramme utleier, men også andre leietakere og omgivelsene kan bli rammet.

Vi ser på ulike former for kontraktsbrudd i næringsleieforhold og de sanksjoner utleier har for å gjenopprette forholdet. Og vi vil gå nærmere inn på relevante bestemmelser i standard næringsleiekontrakter.
Webinaret egner seg for alle som forvalter leiekontrakter.

Tidspunkt og påmelding
Dette webinaret holdes mandag 7. mars kl. 08.30 - 09.30 og vil foregå på Teams. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!