Webinar | Praktiske utfordringer ved offentlige anskaffelser

Vi vil i dette webinaret diskutere enkelte problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser som er særlig praktiske, og som ofte byr på utfordringer både for leverandører og oppdragsgivere.

Etter en innledning der det gis en enkel oversikt over anskaffelsesregelverket, vil vi ta for oss følgende temaer:

  • Håndtering av uklarheter i konkurransegrunnlaget før tilbudsfristen
  • Anledningen til avklaringer og suppleringer av tilbud
  • Konsekvenser av uklarheter i konkurransegrunnlaget og/eller tilbudet

Både som leverandør og oppdragsgiver er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man håndterer uklarheter.

Bør man som leverandør stille spørsmål til oppdragsgiver om hvordan konkurransegrunnlaget skal forstås, eller bør man gamble på at man forstår det rett for på den måten å kunne oppnå en konkurransefordel?

Trår man feil her, kan man ende opp med å få tilbudet avvist. Som oppdragsgiver må man ta stilling til om man bør avklare uklarheter i tilbudene. Kan man også ha en plikt til å avklare? Disse og andre spørsmål vil bli diskutert i webinaret.

Webinaret starter torsdag 4. juni kl. 08.15. Vi holder på til kl. 10.00 med 15 min. pause midt i sendingen. 

Meld deg på ved å trykke knappen under, så vil vi sende deg påloggingslink i forkant av webinaret. Deltakelse er gratis.

Foredragsholdere er Thomas Sando, Britt Nergård og Andreas Reitan.

Meld deg på her. 

Vel møtt!