Webinar | Taktisk prising

Tilbyderen med lavest pris i konkurransen, er ikke nødvendigvis den som vil utføre kontraktsarbeidet til lavest pris. Manglende samsvar mellom tilbudspris og kontraktspris kan skyldes at tilbyderen har priset taktisk, for eksempel ved å utnytte svakheter i konkurransegrunnlaget.

Taktisk prising kan defineres som tilfeller der tilbyder bevisst setter en enhetspris eller annen delpris uvanlig høyt, eller uvanlig lavt, uten hensyn til de underliggende kostnadene, med sikte på å vinne en konkurranse og/eller for å maksimere fortjenesten. Kunden ønsker sjelden taktisk prisede tilbud, men strategien kan både være smart og nødvendig sett fra tilbyderens ståsted.

I offentlige anskaffelser er det en avvisningsrisiko ved å prise taktisk. I webinaret ser vi nærmere på verktøy oppdragsgivere kan bruke for å hindre taktisk prising, strategier for tilbudsgivere i konkurranser der taktisk prising er aktuelt, og i hvilke situasjoner oppdragsgiveren har rett eller plikt til å avvise et taktisk priset tilbud.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende deg link for deltagelse i god tid før start. Vi starter kl. 09.00 og holder på til kl. 10.00. Det er ingen deltakeravgift. 

Dette webinaret er ett av flere som tilbys av SANDS denne høsten. Mer informasjon om kommende webinarer får du ved å melde deg på dette webinaret eller registrere deg her (skjema finner du i bunnen på vår hjemmeside). 

Vel møtt!