Ålesund

Ålesund-kontoret tilbyr bred bransjekunnskap, og kjenner næringslivet på Sunnmøre og i Midt-Norge for øvrig svært godt. Vi yter bistand innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske områder, særlig innenfor transaksjoner, selskapsrett, arbeidsrett, skipsarbeidsrett, fiskeri og havbruk, entrepriserett og rettsforhold innen fast eiendom.

Som et landsdekkende advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, Tromsø, Tønsberg, Ålesund og Trondheim, kan vi tilby spisskompetanse og kapasitet fra hele vårt team av advokater. Den enkelte advokats faglige kompetanse benyttes uavhengig av hvilket kontor vedkommende er tilknyttet. På den måten kan vi bistå våre oppdragsgivere over hele landet, samtidig som vi har regionforankret nærhet. Både kompetanse- og kostnadsmessig er dette en fordel for våre oppdragsgivere.

Besøks- og postadresse
Tollbugt. 3
6002 Ålesund

Kontakt
Tlf: +47 70 10 75 75
post@sands.no