Malin Stenseth

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Malin Stenseth er advokat i SANDS og er tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Stenseth bistår arbeidsgivere innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige og skipsarbeidsrettslige problemstillinger, ved blant annet etablering av arbeidsforhold, stillingsvernssaker og gjennomføring av endrings- og nedbemanningsprosesser.

Stenseth bistår også virksomheter i deres håndtering av mistanke om kritikkverdige og/eller urettmessige forhold, varslingshåndtering og andre situasjoner hvor det er behov for å kartlegge sakens faktiske forhold. I tillegg bistår hun virksomheter i deres compliance arbeid.

Stenseth prosederer jevnlig for domstolene og er benyttet som foredragsholder, underviser og sensor innen sine fagfelt for NTNU.

2018–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat | Advokatfullmektig
2018

Universitetet i Bergen

Mastergrad i rettsvitenskap