Alexander Grinvoll Brorson

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Alexaner Grinvoll Brorson er tilknyttet firmaets avdeling for entrepriserett. Han har omfattende erfaring innen store og komplekse samferdselsprosjekter, herunder grunnarbeider og tekniske entrepriser.

Alexander har betydelig erfaring med å bistå i alle faser av entreprisekontrakter, fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag, anskaffelse, oppfølging i byggefasen og sluttoppgjør. Han har erfaring med rådgiving i forbindelse med langvarige entreprisekontrakter, herunder forhandling av løsninger der forutsetningene for kontrakten endres underveis i byggeprosjektet. Han har også god kjennskap til standardkontrakter innen entreprise, inkludert NS-familien og NTK, samt Statens vegvesens og Bane NORs prosesskoder.

Kompetanseområder

2024–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2014–2024

Bane NOR SF

Advokat | Advokatfullmektig | Kontraktsrådgiver
2011-2014

Kystverket

Seniorrådgiver | Rådgiver
2011

Namsmannen i Oslo

Utleggsfullmektig
2010

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap