Andreas Weie Berg

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Andreas Weie Berg er tilknyttet firmaets faggrupper for entreprise, konfliktløsning og prosedyre. Han bistår primært med kontraktsutforming og -oppfølging, samt tvisteløsning.

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2019–2021

Trøndelag tingrett

Dommerfullmektig
2017–2019

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfullmektig
2016

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap