Hanne Knudsen

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Hanne Knudsen er advokat ved SANDS’ kontor i Tønsberg og er tilknyttet firmaets faggruppe for entreprise.

Hun arbeider med løpende rådgivning i entrepriseprosjekter og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Hanne har særlig erfaring fra omfattende sluttoppgjørstvister i større bygge- og anleggsprosjekter. Hun har også erfaring fra rådgivning i leieforhold.

Kompetanseområder

2021 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2016 - 2021

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Advokatfullmektig | Advokat
2019

Advokatbevilling

2016

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap
2016

Vilkår for tvangsutløsning i et tingsrettslig sameie

- Vurdert mot eiendomsvernet i Grunnloven § 105 og EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1.