Hege Birkeland Ersdal

Partner | Advokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Hege Birkeland Ersdal er leder for SANDS' prosedyreavdeling. Hun arbeider særlig med tvisteløsning innen sivilprosess, men også økonomisk kriminalitet. Hun håndterer tvisteløsning knyttet til eiendom, kontraktsforhold og erstatningskrav. Som spesialist på tvisteløsning er hun involvert i rettssaker også innenfor en rekke andre fagområder. Hege har prosedert i flere av de historisk største sakene i Norge om økonomisk kriminalitet, særlig knyttet til korrupsjon og innsidehandel.

Hege arbeider med kontraktsforhold på alle stadier, inkludert eventuell tvisteløsning. Hun har hatt en rekke saker for Høyesterett og har også omfattende erfaring med voldgift.

2002–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
1999–2002

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Advokat
1997–1999

Advokatfirmaet Smith Grette Wille

Advokat
1997

Universitetet i Bergen

Cand. jur.