Hilde Lund

Special Counsel (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Hilde Lund arbeider med konfliktløsning og prosedyre innenfor alle deler av næringslivet. Hun har prosedert en rekke saker innen flere forskjellige fagområder, særlig i sivile saker hvor offentlig sektor har vært involvert.

Hun fikk møterett for Høyesterett i 2016.

Hilde har omfattende kompetanse innen flere fagområder, herunder kontrakts- og entrepriserett, generell forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, havbruksrett, arbeidsrett og erstatningsrett, og er vant til å sette seg inn i nye problemstillinger og nye rettsområder i forbindelse med konflikter og rettssaker.

Hun har også omfattende erfaring med forhandlinger/meklinger, både som representant for klient og som mekler. Hun ble oppnevnt til særskilt mekler hos Riksmekleren i juni 2019, og har etter det bistått Riksmekleren som medmekler i frontfagsoppgjøret i 2020-2022. I tillegg har hun ledet flere andre meklinger.

Kompetanseområder

2022 -

SANDS Advokatfirma DA

Special Counsel
2013 - 2022

Regjeringsadvokaten

Advokat
2011 - 2013

Oslo tingrett

Dommerfullmektig
2005 -. 2011

Wikborg Rein Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat
2016

Møterett for Høyesterett

2005

Universitetet i Oslo

Cand. Jur.
2005

Marius nr. 332

«Terrorberedskap i kraftforsyningen»
2019 -

Riksmekleren

Særskilt oppnevnt mekler
2011 - 2019

Universitetet i Oslo

Sensor