Tor Anthon Christiansen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Tor Anthon Christiansen er medlem av entreprisegruppen, som han tidligere ledet i flere år. Han har omfattende erfaring som rådgiver og prosedyreadvokat for entreprenører og byggherrer. Spesielt har han vært involvert i store samferdselsprosjekter knyttet til vei og jernbane, inkludert tunnelprosjekter, bygging av broer og liknende. Han har også jobbet med større byggeprosjekter som sykehus, helsehus, kjøpesentre, store skoler og boligområder.

Videre har han vært engasjert i prosjekter med en vesentlig prosessteknisk del, som renseanlegg, vannverk og oppdrettsanlegg. Vann- og avløpsentrepriser samt grunnarbeid i forbindelse med utbygging av større industriområder er også en del av hans ekspertise. Tor Anthon har dessuten erfaring fra kraftindustrien, andre prosjektorienterte bransjer og prosessindustri, inkludert fabrikasjonskontrakter.

Han rådgir ved inngåelse av rådgiver- og prosjekteringskontrakter, som ofte er i samsvar med standardene NS 8401 og 8402. Han har også omfattende erfaring med å prosedere tvister som oppstår i forbindelse med slike kontrakter for domstoler og voldgift.

Tor Anthon gir rådgivning til selskaper over hele landet og bistår også flere utenlandske konsern som opererer i Norge. Han holder en rekke kurs om standardkontraktene (NS 8401/8402, 8405, 8406, 8407 og liknende), samspillentreprise, sluttoppgjør og andre entrepriserettslige temaer. Han har levert opplæring for organisasjoner som Standard Norge og Juristenes Utdanningssenter. I tillegg holdt han i flere år kurs for EBA Telemark Vestfold Buskerud (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg).

"Very knowledgeable about the Norwegian construction industry"
"An expert in construction law, who combines academic rigour with practical advice"

Klient, Legal 500, 2020

2009–

SANDS Advokatfirma DA

Partner | Senioradvokat
2014–

Standard Online

Kursholder | foreleser
2008–2009

Namdal tingrett

Dommerfullmektig | konst. tingrettsdommer
2005–2008

Bull & Co Advokatfirma AS

Advokat
2003–2004

Sør Østerdal tingrett

Dommerfullmektig
2000–2003

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfullmektig
2000

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
2009

Medforfatter 2. utgave av Nicolay Skarning

Rettsmøtene skritt for skritt – Fremgangsmåten for rettsmøtene i tingretten

Byggeindustrien

Artikler om entrepriserettslige emner

www.byggejuss.

Artikler om entrepriserettslige emner
2020

Legal 500

"Very knowledgeable about the Norwegian construction industry» og «an expert in construction law, who combines academic rigour with practical advice."
2018–

Sandefjord Næringsforening

Styremedlem