Vetle Seierstad

Advokatfullmektig (i permisjon)

E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Vetle Seierstad er spesialisert innenfor EU- og EØS-rett og har særlig jobbet med statsstøtte- og indre-markedsrett. Han har i tillegg god kompetanse på de mer konstitusjonelle sidene av EU-retten og en god forståelse for den politiske konteksten som EU- og EØS-reglene opererer i. Vetle har bidratt i prosesser både for nasjonale domstoler, EFTA-Domstolen og for ESA, og bistår både offentlige og private aktører med utredninger og betenkninger om EØS-rettslige spørsmål.

I Rettsvitenskap hos Universitetet i Tromsø skrev Vetle masteroppgave om temaet «On the obligation of Member States to establish an independent judiciary”. Han har også en bachelorgrad i Statsvitenskap fra samme universitet, samt en rekke ekstra enkeltfag innenfor EU-rett, menneskerettigheter og folkerett fra Universitetet i Oslo. Han har også nylig hatt et opphold som trainee ved EFTA-Domstolen, og er derfor godt kjent med prosedyrene og arbeidet der. I tillegg har han tidligere vært praktikant ved, blant annet, Justis- og beredskapsdepartementets Lovavdeling.

Kompetanseområder

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig
2023

EFTA-Domstolen

Trainee
2019

Justis- og Beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Praktikant
2022

Universitetet i Tromsø

Master i rettsvitenskap
2018-2021

Universtitetet i Tromsø

Bachelorgrad i statsvitenskap
2021 - 2023

Universitetet i Oslo

Ekstra enkeltemner innenfor folkerett, EU-rett og menneskerettigheter (50 studiepoeng)