Bisto Grøntvedt-gruppen

M&A

SANDS har bistått Grøntvedt-gruppen med omorganisering av konsernstrukturen, oppkjøpet av et svensk datterselskap og utstedelse av seniorsikrede obligasjoner pålydende et beløp på MNOK 600. Grøntvedt Group er en produsent av sild- og makrellprodukter som består av Grøntvedt Pelagic, Grøntvedt Nutri, Klädesholmen og Grøntvedt Pharma (under utvikling). Vi vil gratulere Grøntvedt-gruppen med den vellykkede transaksjonen.

Teamet vårt besto av Christian Berg Meland, Martin Fevaag Larsen og Ole Christian Sandnes Jenssen.