Driver du virksomhet i tysktalende land?

Tyskland er Europas største og viktigste marked, med over 80 millioner innbyggere og en sterk økonomi. Det er også et marked med store muligheter for norske bedrifter som har innovative og kvalitetsbevisste produkter og tjenester. Men det er ikke nok å ha et godt tilbud. Du må også kunne håndtere de juridiske utfordringene som følger med å drive virksomhet i et annet land, med et annet språk, en annen kultur og et annet rettssystem. Det er her vår German Desk kommer inn i bildet.

Hva er German Desk?

SANDS er et av landets største advokatfirmaer. Vi bistår store og mellomstore klienter og vekstselskaper i Norge og utlandet. Vi har en German Desk bestående av advokater som har spesialisert seg på å bistå norske bedrifter med alle juridiske aspekter ved handel og virksomhet i tysktalende land. Tre av advokatene i desken er tyske og har bodd mange år i Norge, snakker flytende norsk og har bevilling og rett til å føre saker for både norske og tyske domstoler. ​De norske advokatene i teamet behersker tysk flytende.

Områder hvor vår German Desk kan hjelpe deg er for eksempel etablering og drift av virksomhet i Tyskland, Østerrike eller Sveits, salg av varer og tjenester, kontraktsinngåelse og forhandlinger samt håndtering av tvister og søksmål med tysktalende parter.

Vår rolle er å forklare og redegjøre slik at man ikke trår feil.

Etablering og drift av virksomhet

For å etablere og drive virksomhet i et annet land må man selvfølgelig kjenne de juridiske kravene og forskjellene som gjelder i landet. Du må blant annet velge riktig selskapsform, registrere virksomheten, følge skatte- og regnskapsregler, overholde arbeids- og miljølovgivning, og beskytte dine immaterielle rettigheter. Dette kan være en komplisert og tidkrevende prosess, som krever god kunnskap om det lokale rettssystemet og språket. Med vår German Desk, får du tilgang til tyske advokater som behersker norsk flytende, og som har inngående kjennskap til tysk forretningsdrift og -kultur. De kan hjelpe deg med å etablere og drive din virksomhet i tysktalende land på en effektiv og trygg måte, og sørge for at du overholder alle de juridiske kravene og normene som gjelder.

Salg av varer og tjenester i tysktalende land

Å selge varer eller tjenester i et annet land, gjør at du må forholde deg til andre regler og forventninger enn det du er vant til i Norge. Du må blant annet forstå tollregler, sertifiseringer, forbrukerrettigheter, markedsføringslovgivning, konkurranse- og kartellregler, og personvern- og databeskyttelse. Du må også være klar over de kulturelle og språklige forskjellene som kan påvirke din kommunikasjon og relasjon med dine kunder og samarbeidspartnere. Våre advokater har lang erfaring med å bistå norske bedrifter med salg av varer og tjenester i tysktalende land og kan hjelpe deg med å utforme avtaler, håndtere leveranser, og løse eventuelle klager eller tvister som måtte oppstå.

Inngåelse og forhandling av kontrakter med tysktalende parter

Når du inngår kontrakt med en annen part er det viktig å være klar over de juridiske forskjellene og risikoene som kan oppstå. Du må blant annet forstå de juridiske begrepene og vilkårene som brukes i kontrakten, vurdere de juridiske konsekvensene av kontrakten, og sikre at kontrakten er gyldig og bindende i henhold til gjeldende lov. Du må også være i stand til å kommunisere klart og tydelig med din kontraktspart, og ta hensyn til de kulturelle og språklige nyansene som kan påvirke forhandlingsprosessen. Våre advokater har spesialisert seg på nettopp dette. De kan hjelpe deg med å utforme, gjennomgå, og forhandle kontrakter med tysktalende parter, og sørge for at du oppnår de beste og tryggeste resultatene.

Tvister og søksmål med tysktalende motparter

Havner du i en tvist, må du være forberedt på å møte et annet rettssystem og en annen prosess enn det du er vant til i Norge. Du må blant annet vite hvilket lands lov som gjelder, hvilken domstol som har jurisdiksjon, hvilke beviskrav og frister som gjelder, og hvilke kostnader og risikoer som er forbundet med saken. Du må også være i stand til å fremlegge din sak på en overbevisende og forståelig måte for dommeren, motparten, og eventuelle vitner. Vår German Desk har omfattende erfaring med å håndtere tvister og søksmål med tysktalende motparter, både i Norge og i Tyskland og kan hjelpe deg med å vurdere din situasjon, velge den beste strategien, og representere deg i retten eller i forliksforhandlinger.

***

Hvis du vil vite mer om hvordan SANDS German Desk kan hjelpe deg, ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale. Vi gleder oss til å høre fra deg!