I Høyesterett

Vår partner Kjersti Holum Karlstrøm prosederte denne uken i Høyesterett for vår klient Perpetuum Miljø AS, i den mest betydningsfulle anskaffelsessaken på flere år. Sammen med Kjersti i Høyesterett var vår advokat Lars Sørensen. Teamet har bistått Perpetuum siden Fauske/Sørfold kommuner avlyste anbudskonkurransen i 2019. Saken er vunnet i tre instanser (med KOFA), og vi venter spent på resultatet. Perpetuum er bistått av partshjelper Norsk industri som var representert med advokat Morten Goller i Wiersholm.