Kjersti Holum Karlstrøm

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Kjersti Holum Karlstrøm er kontorleder ved vårt Tromsø-kontor. Kjersti jobber spesialisert med offentlige anskaffelser og yter rådgivning innenfor dette fagfeltet til både offentlige og private virksomheter. Hun har omfattende prosedyre- og tvisteløsningserfaring, og har blant annet prosedert «Perpetuum-saken» for Høyesterett, en av de siste års mest kjente anskaffelsessaker. Kjersti er en av ti nemndsmedlemmer i KOFA oppnevnt av Kongen i Statsråd i 2019 for en periode på 4 år. Hun ble også i oktober 2022 utnevnt av Kongen i Statsråd, som medlem av lovutvalget som skal revidere anskaffelsesregelverket.

Kjersti arbeider også med entrepriserett og andre kommersielle kontrakter i næringslivet. Hun holder årlig en rekke foredrag innenfor anskaffelsesregelverket.

Partner Kjersti Holum Karlstrøm makes her team available 24/7 and makes sure they investigate all questions, legal dilemmas and and facts thoroughly. What makes SANDS stand out compared to other firms, is their strong belief, that facts are the foundation of success in legal disputes. All legal disputes are treated as the most important in the world.
Kjersti Holum Karlstrøm has a warm personality, coupled with strong legal skills. She has also been a judge, which makes her very knowledgeable about both sides of the table. Karlstrøm provides useful insights to resolve the cases outside the court room. She provides high-quality advice and it is my impression that she is genuinely engaged in her cases.

Legal500, 2022

2014–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2010–2014

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Senioradvokat
2008–2010

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Troms og Finnmark

Fylkesnemndsleder
2007

Senja tingrett

Kst. Tingrettsdommer | Sorenskriver
2004–2007

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Stipendiat | Amanuensis
2002–2004

Advokatene Bakke og Pedersen DA

Advokat | Advokatfullmektig
2001–2002

Rana tingrett

Dommerfullmektig | Kst. sorenskriver
2019-d.d.

Nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

2022-d.d.

Regjeringsoppnevnt medlem i lovutvalg som skal revidere anskaffelsesregelverket

2001

Universitetet i Tromsø

Cand. jur.
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Public procurement”