Immaterielle rettigheter under korona-krisen: enkelte frister utvides, men reglene er ellers de samme som før

I disse krisetider er kanskje ikke patenter, design og varemerke det første de fleste virksomheter tenker på. Sikring av immaterielle verdier er imidlertid like viktig som før, og er sentralt å prioritere for å sikre at virksomheten beholder sine verdier i tiden fremover. Reglene er de samme som før, men enkelte saksbehandlingsfrister utvides.

«Først i tid» gjelder fortsatt

Prinsippet om «først i tid, best i rett» gjelder fortsatt. Dersom du sitter på en ny oppfinnelse, et nytt design eller nytt varemerke er det derfor like viktig som før å søke beskyttelse så fort som mulig. Patentstyret melder på sine nettsider at saksbehandlingen går tilnærmet som normalt. Alle som ønsker kan likevel få fristutsettelse i to måneder for pågående saker. EUIPO, som behandler design- og varemerkesøknader i EU, har meldt om at alle frister i pågående saker utvides til 4. mai 2020.

Konfidensialitet er fortsatt viktig

Reglene om konfidensialitet gjelder fortsatt. I krisetider kan det være lett overse ordinære rutiner i virksomheten, for eksempel rutiner knyttet til informasjonssikkerhet og konfidensialitet. Husk at det er like viktig som før å sikre at konfidensialitetsavtaler er på plass før konfidensiell informasjon deles med andre.

Webinar: introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse

Førstkommende torsdag, 26. mars 2020, holder advokat Kaja Skille Hestnes i SANDS et nettbasert introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse i regi av Patentstyret.

Webinaret er gratis, og du kan melde deg på via Patentstyrets nettsider.