Katrine Malmer-Høvik

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Katrine Malmer-Høvik er leder for faggruppen Immaterialrett i SANDS.

Malmer-Høvik har gjennom 22 år arbeidet med immaterialrett innenfor rettsområdene industrielt rettsvern (patent, varemerke, design), opphavsrett og markedsføringsrett. Hun jobber også regelmessig med kartlegging og implementering av personvern- og informasjonssikkerhetsrutiner innen en rekke ulike sektorer, deriblant helse, teknologi, finans og utdanning. Hun bistår klienter i utarbeidelse og forhandling av kommersielle avtaler, herunder blant annet konsortieavtaler, prosjektavtaler, lisens- og teknologioverføringsavtaler.

Malmer-Høvik er også del av SANDS’ granskingsteam, og bistår blant annet ved vurdering av rettmessighet og omfang av innsyn i granskinger.

Hun fører jevnlig saker for domstolene og holder en rekke foredrag innen områdene immaterialrett og kontraktsrett. Hun er blant annet fast foredragsholder på Patentstyrets årlige grunnkurs.

Katrine Malmer-Høvik is well prepared and gives an impressive performance in litigation.

Legal 500

She is very knowledgeable in IP law and innovative, trying to find solution-oriented approaches to problems.

Chambers

2008–

SANDS Advokatfirma DA

Partner | Advokat
1998–2008

Patentstyret

Rådgiver
1995–1998

Zacco Norway AS

Rådgiver
2002

Universitetet i Oslo

Opphavsrett
2001

Universitetet i Oslo

Personvern
1998

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
1997

Université de Bordeaux

Spesialfag IP og menneskerettigheter
2002

Bologna ”Judicial electronic data interchange in Norway”

Rapport i samarbeid med institutt for rettsinformatikk i Oslo og Universitetet i Bologna
2021

Patenters gyldighet

Fagfelle vurdering av Rikard Mikalsen
2020

Legal 500

"Katrine Malmer-Høvik is well prepared and gives an impressive performance in litigation”
2020

Chambers

"She is very knowledgeable in IP law and innovative, trying to find solution-oriented approaches to problems”