Katrine Malmer-Høvik

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Katrine Malmer-Høvik er leder for faggruppen Immaterialrett og Personvern i SANDS.
Katrine har gjennom 25 år arbeidet med immaterialrett innenfor rettsområdene industrielt rettsvern (patent, varemerke, design), opphavsrett og markedsføringsrett.

Hun jobber også med kartlegging og implementering av personvern- og informasjonssikkerhetsrutiner innen en rekke ulike sektorer, deriblant helse, teknologi, finans og utdanning. I dette arbeidet er det viktig å få forståelse og innsikt i selskapets forretningsmodell, organisasjon, dataflyt, produkter, tjenester og hvilke teknologiske løsninger som ligger til grunn for behandlingen av personopplysningene. Arbeidet består blant annet i utarbeidelse av databehandleravtaler, samtykketekster, personvernerklæringer, utarbeidelse av rutiner for håndtering av innsyn, sletting og dataportabilitet, bistand ved internasjonal overføring av data, rådgivning rundt personvern ifm arbeidsforhold, herunder ifm innsyn i e-post, rådgivning ifm granskninger og innsyn i personopplysninger som fremkommer i granskningsrapporter, utarbeidelse av personvernkonsekvenser (DPIA) mv.

Hun bistår klienter i utarbeidelse og forhandling av kommersielle avtaler, herunder blant annet konsortieavtaler, prosjektavtaler, lisens- og teknologioverføringsavtaler.

Katrine er også del av SANDS’ granskingsteam, og bistår blant annet ved vurdering av rettmessighet og omfang av innsyn i granskinger.

Hun fører jevnlig saker for domstolene og holder en rekke foredrag innen områdene immaterialrett, personvern og kontraktsrett. Hun er blant annet fast foredragsholder på Patentstyrets årlige grunnkurs og sensor på patent- og varemerkerett ved Universitetet i Oslo.

Hun ble anerkjent av Legal 500 som en «Leading Individual» innen immaterielle rettigheter i 2023.

Katrine Malmer-Høvik is well prepared and gives an impressive performance in litigation.

Legal 500

She is very knowledgeable in IP law and innovative, trying to find solution-oriented approaches to problems.

Chambers

2008–

SANDS Advokatfirma DA

Partner | Advokat
1998–2008

Patentstyret

Rådgiver
1995–1998

Zacco Norway AS

Rådgiver
2002

Universitetet i Oslo

Opphavsrett
2001

Universitetet i Oslo

Personvern
1998

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
1997

Université de Bordeaux

Spesialfag IP og menneskerettigheter
2002

Bologna ”Judicial electronic data interchange in Norway”

Rapport i samarbeid med institutt for rettsinformatikk i Oslo og Universitetet i Bologna
2021

Patenters gyldighet

Fagfelle vurdering av Rikard Mikalsen sin bok "Patenters Gyldighet"
2024

Legal 500

"Leading individual" og "recommended lawyer" i kategorien “Intellectual property”
2023

Legal 500

Recognized as "Leading Individual" within Intellectual Property in Norway
2023

Legal 500

"Katrine Malmer-Høvik is very approchable and commercially minded"
2020

Legal 500

"Katrine Malmer-Høvik is well prepared and gives an impressive performance in litigation”
2020

Chambers

"She is very knowledgeable in IP law and innovative, trying to find solution-oriented approaches to problems”