IP-håndbok for humanitære organisasjoner

Gratulerer til vår advokatfullmektig Yonos Strøm Sønmez og partner Katrine Malmer-Høvik med splitter ny IP-håndbok for humanitære organisasjoner

I fjor høst mottok Katrine og Yonos en forespørsel fra Innovasjon Norge om å skrive en IP-håndbok for de humanitære organisasjonene som Innovasjon Norges Humanitarian Innovation Programme samarbeider med. Bakgrunnen for forespørselen er at det ofte genereres verdifulle immaterielle rettigheter i humanitært arbeid, men at humanitære organisasjoner sjeldent har tilstrekkelig kompetanse til å beskytte og utnytte disse rettighetene på optimal måte.

Som del av arbeidet gjennomførte Katrine og Yonos case-intervjuer med representanter fra flere ledende humanitære organisasjoner, herunder UNICEF og Røde Kors. Håndboken ble publisert forrige uke, og til høsten skal de presentere teksten på et lanseringsmøte.
 
Finn mer informasjon om IP-håndboken her.