Loen Skylift får fullt medhold i etterligningssaken mot Voss Gondol / Voss Resort

SANDS gratulerer Loen Skylift AS med fullt medhold i en etterligningssak mot Voss Gondol AS og Voss Resort AS. Vi er stolt over å ha representert Loen Skylift. Vårt team har bestått av Katrine Malmer-Høvik og Kaja Skille-Hestnes.

Saken ble vunnet fullt ut med tilkjennelse av sakskostnader. Saken gjaldt ulovlig etterligning av logo og brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25. Pendelbanen ble offisielt åpnet av Dronningen  20.5.2017, mens Voss åpnet sin nye gondol sommeren 2019. Stridens kjerne var om Voss hadde etterlignet Loen Skylift sin logo, hvilket retten kom til å være tilfelle og det forelå dermed brudd på både markedsføringsloven § 30 (etterligningsvern) og § 25 (handling i strid med god forretningsskikk). Med dette forbys Voss å fortsette bruk av logoene i sitt virke. I tillegg må de betale 1.6 millioner kroner i vederlag til Loen Skylift. Ankefristen er ikke utløpt.

Loen Skylift driver en av de bratteste pendelbanene i verden under merkevaren Loen Skylift, og de fikk i forkant av åpningen støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av merkevaren. Designbyrået Creuna bisto Loen Skylift i merkevareprosessen.