Norges ambisjoner for havvind

11. mai 2022 lanserte regjeringen sin ambisjon for havvind. 

Hovedinnholdet i denne er:

  1. 30 000 MW installert havvind kapasitet innen 2040
  2. Ulike nettløsninger vil bli vurdert, herunder radialer til Norge, radialer til Europa og kabler med toveis kraftflyt
  3. Regjeringen vil vurdere hvordan økt havvindproduksjon kan dekke behovet for elektrisitet i petroleumssektoren
  4. Konsesjoner for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord kan bli tildelt i 2023
  5. Konsesjoner for nye områder vil tildeles trinnvis, hvor første tildeling forventes å skje i 2025
  6. Regjeringen vil vurdere hvordan grunnrenteskatt på havvind kan innrettes
  7. For å redusere konsesjonsbehandlingstiden med 1 år, vil NOK 70 millioner bli gitt for kunne gjennomføre forundersøkelser sommeren 2022

Regjeringens ambisjoner anses å være en viktig del av det grønne skiftet i Europa. For at potensielle utviklere/konsesjonærer, leverandørindustrien og kjøpere av kraften skal kunne ta nødvendige beslutninger til riktig tid, bør det settes opp en detaljert plan som inkluderer konkrete mål for utviklingen av havvind innenfor en spesifisert tidsramme.