Nye partnere i SANDS

Det er en stor glede å kunne meddele at Corinne Silden Stephensen, Caterina Håland Gaeta og Pia Sporstøl er tatt opp som partnere i SANDS med virkning fra 1. januar.

Corinne Silden Stephensen

Corinne har vært ansatt i SANDS siden 2008. Hun arbeider primært med entrepriserett og rådgivningsjuss. Hun har også omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig. Corinne har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole.

Caterina Håland Gaeta

Caterina begynte i SANDS i 2011 som fersk advokatfullmektig. Hun arbeider med prosedyre for alle deler av næringslivet. Hun har omfattende erfaring med større og kompliserte rettstvister, både i sivile saker og i saker om økonomisk kriminalitet. Caterina har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for domstolene, hovedsakelig kommersielle tvister og saker om styreansvar eller øvrig ansvar etter aksjeloven. Caterina har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende.

Pia Sporstøl

Pia kommer fra Wiersholm der hun har hatt hele sin karriere som advokat. Hun har sin kjernekompetanse innen bank og finans med fokus på selskapsfinansiering og prosjektfinansiering Hun har i tillegg erfaring fra insolvens- og restruktureringsprosesser, og har bistått i flere omfattende finansielle restruktureringer de siste årene.