Caterina Håland Gaeta

Partner | Advokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Caterina Håland Gaeta arbeider med prosedyre for alle deler av næringslivet. Hun har omfattende erfaring med større og kompliserte rettstvister, både i sivile saker og i saker om økonomisk kriminalitet. Hun bistår også forsikringsselskaper med prosedyreoppdrag, utredningsarbeid og second-opinions.

Hun har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for domstolene, hovedsakelig kommersielle tvister og saker om styreansvar eller øvrig ansvar etter aksjeloven. Caterina har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende. Hun bistår derfor ofte utenlandske selskaper i internasjonale tvister.     

Caterina har også tung kompetanse innen økonomisk kriminalitet, særlig saker om verdipapirhandelloven - innsidehandel og markedsmanipulasjon, i tillegg til korrupsjon og miljøkriminalitet. Hun har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene og har vært rangert blant Norges beste advokater innen kategorien.    

Hennes erfaring med omfattende rettstvister og økokrimsaker innebærer at hun er vant til å bistå selskaper med strategisk rådgivning og håndtering av krisesituasjoner, samt med forberedelse til og gjennomføringen av intervjuer og avhør.

Caterina har i tillegg omfattende erfaring innen regulatoriske spørsmål i helsesektoren, spesielt legemiddelloven og tilknyttede regelverk, regelverket om medisinsk utstyr.  

2022–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2011–2021

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat | Advokat | Advokatfullmektig
2019

Møterett for Høyesterett

2008

Universitetet i Milano

Master i rettsvitenskap, internasjonal og europeisk rett
2020

Finansavisens undersøkelse om Norges beste advokater

Rangert som nr. 2 i kategorien “up and coming” innen økonomiske straffesaker