SANDS bistår Volvat Medisinske Senter AS

M&A

SANDS bistår Volvat Medisinske Senter AS i forbindelse med ervervet av en majoritetspost i Spiren Fertilitetsklinikk AS.

Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim ble etablert i 2015 og er ledende i Norge på assistert befruktning. Klinikken tilbyr utredning og samtlige behandlingsmetoder innen barnløshet, det vil si inseminasjon, IVF (prøverørsbehandling), sæddonasjon og eggdonasjon. Etter de seneste års liberalisering av blant annet bioteknologiloven er fertilitetsbehandling et sterkt voksende segment i Norge, og et viktig satsningsområde for Volvat.

Det er forventet at transaksjonen gjennomføres 1. november 2021.

Volvat har 20 medisinske sentre plassert i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø, og eies av Ramsay Health, som også driver store sykehus og medisinske sentre i Sverige, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Italia, Malaysia, Singapore, Indonesia og Australia.

Pressemelding fra Volvat Medisinske Senter AS