Styremedlem i Sjørettsforeningen

Simone Häderle Ingeberg, leder av vårt Shipping, Offshore og Oljeservice-team, har nylig blitt valgt som styremedlem i Sjørettsforeningen.

Den norske Sjørettsforening er en underavdeling av Comité Maritime International (CMI), en privat internasjonal forening med formål å fremme utvikling og harmonisering av internasjonal sjørett på alle områder.

Vi er sikre på at Simone med sin lange erfaring, internasjonale bakgrunn og lidenskap for faget vil bli en verdifull ressurs for Sjørettsforeningen i det videre arbeidet og ønsker det nye styret lykke til.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.