Syv selskaper har søkt om prekvalifisering til Sørlige Nordsjø II

Olje- og energidepartementet har mottatt sju søknader innen fristen 15. november 2023 kl. 12.00. Prekvalifisering er den innledende fasen av anbudsprosessen.

Oppsummering

Sørlige Nordsjøen II er et planlagt bunnfast havvindprosjekt i Nordsjøen utenfor kysten av Norge med en utbygd kapasitet på inntil 1.500 MW.

Hovedpunktene i artikkelen er:

  • Prosjektet er en del av regjeringens ambisjon om å tildele arealer til 30.000 MW havvindproduksjon innen 2040, noe som kan produsere nesten like mye strøm som hele forbruket i Norge i dag.
  • Prosjektet har tiltrukket seg flere sterke aktører som har søkt om å få delta i auksjonsrunden, men også møtt noen utfordringer og uttak på grunn av høye kostnader og vanskeligheter i havvindindustrien.

  • Prosjektet har fått økt støtte fra regjeringen, som har økt maksstøtten fra 15 til 23 milliarder kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet Bing/ChatGPT og kvalitetssikret av SANDS.

Prosjektet Sørlige Nordsjø II er et viktig ledd i regjeringens havvindsatsing, og regionens målsetning om å fremme bærekraftige og fornybare energikilder. Selv om det er positivt at syv aktører har vist interesse for prosjektet må det også bemerkes at flere store aktører har trukket seg fra konkurransen om Sørlige Nordsjø II.

I 2020 ble de første områdene på den norske kontinentalsokkelen åpnet for produksjon av offshore fornybar energi. Siden den gang har myndighetene jobbet med å etablere et regulatoriske rammeverk for næringen. 29. mars 2023 ble de første prosjektområdene for havvind i Utsira Nord og Sørlige Norsjø II annonsert.

Det planlagte havvindprosjektet på 1 500 MW gigawatt i området Sørlige Nordsjø II forventes å levere rundt syv terawatt-timer (TWh) elektrisitet årlig. Til tross for utfordringer knyttet til kostnadsøkninger i den globale offshore vinindustrien, er det flere sterke aktører som har søkt om å prekvalifisere til auksjonsrunden for Sørlige Nordsjø II.

Følgende selskaper og konsortier har søkt:

  • Aker Offshore Wind, BP og Statkraft
  • Equinor og RWE
  • Hydroelectric Corporation
  • Kinesiske Mingyang Smart Energy
  • Norseman Wind (konsortium med Norgesgruppen og tyske EnBW)
  • Belgiske Parkwind og Ikea-gruppens investeringsselskap Ingka
  • Shell og de norske kraftselskapene Lyse og Eviny

Søkerne må dokumentere at de oppfyller minimumskriterier for bærekraft og positive ringvirkninger. Søkerne vil også bli vurdert etter gjennomføringsevne. Departementet starter nå prosessen med å evaluere søknadene, og de som kvalifiseres kan gi bud under auksjon for havvind. Den tentative datoen for denne auksjonen er satt til februar 2024.

Flere selskaper har trukket seg

Den siste tiden har havindustrien vært under betydelig press. Nyhetsbilde har vært preget av kostnadsøkninger, utfordringer i leverandørkjedene og forsinkelser. Høye priser på energi fører til at byggemateriale blir dyrere.  I tillegg er det forventet mangel på innstallasjonsskip. Forholdene på Sørlige Nordsjø II er utfordrende og betingelsene for å bygge ut er krevende. Som følge av dette har flere store selskaper som tidligere har vist interesse valgt å trekke seg fra prekvalifiseringen

Høye ambisjoner for havvind

Regjeringen har ambisjoner om å tildele havvindområder for 30 000 MW innen 2040. Dette innebærer utbygging av 1500 turbiner over en periode på 20 år. Dette vil generere omtrent like mye elektrisitet som hele Norges forbruk til sammen i dag. Sørlige Nordsjø II er et viktig prosjekt for å realisere de langsiktige målene for havvindindustrien. Regjeringen har nå økt den maksimale støte for Sørlige Nordsjø II fra 15 milliarder til 23 milliarder norske kroner.

Relaterte artikler

SANDS Green

Det grønne skiftet angår hele næringslivet. Alt fra små, lokale familiebedrifter til store børsnoterte selskaper er allerede underlagt strenge regler, samtidig som de vil bli nødt til å tilpasse seg nye krav og reguleringer i de kommende årene. Dette skaper utfordringer, men byr også på store muligheter. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å yte verdifull rådgivning om hvordan bedrifter påvirkes av og bør innrette seg for å ta del i det grønne skiftet. Ta kontakt med en av våre spesialister innenfor din bransje for en samtale om hvordan vi kan bistå dere i dette viktige arbeidet.

På denne siden kan du finne informasjon om hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter i alle bransjer og næringer. 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.