Topprangert i Legal 500 2024

Vi er stolte over å kunngjøre at vi er rangert blant landets aller fremste advokatfirmaer innen fiskeri og oppdrett i den ferske advokatkåringen til anerkjente Legal500. Anerkjennelsen betyr mye for oss, og den er en bekreftelse på vår omfattende erfaring og evne til å forstå bransjens behov. Med kontor strategisk plassert langs hele kysten, har vi utviklet en dyp og genuin forståelse for sjømatnæringen. I mange år har vi vært en betrodd strategisk partner for ledende aktører i bransjen.

Det er mange advokatfirmaer som tilbyr tjenester innen et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger. Vår styrke er at vi har et team av spesialiserte advokater som jobber spisset inn mot bransjen.
 
Regulatorisk: Vårt regulatoriske team består av noen av landets fremste eksperter på området. Sjømatnæringene er underlagt omfattende og kompliserte offentlig reguleringer, og bedriftene er avhengig av en konstruktiv og målrettet dialog med myndighetene for å vinne frem i sine saker. Vi kjenner myndighetenes rettslige handlingsrom og bistår med strategisk rådgivning før prosesser igangsettes og i den løpende dialog. Vi gir råd om hvordan situasjonen best kan håndteres når man ikke vinner frem, og har omfattende erfaring med håndtering av sanksjoner og andre negative inngrep fra myndighetenes side.
 
M&A: Vårt M&A-team jobber tett sammen med våre regulatoriske eksperter for å kunne tilby en helhetlig rådgivning i forbindelse med transaksjoner i sjømatnæringen. Vi bistår med rådgivning og prosjektledelse ved hele transaksjonsprosessen, samt omorganiseringer og konsolidering av virksomhet i lys av nye reguleringer og rammevilkår. Vi har lang erfaring med omstrukturering, generasjonsskifte, kjøp og salg, og håndtering av tillatelser i fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Entreprise: Våre entrepriseadvokater har lang erfaring med å bistå i alle faser av konstruksjonsprosjekter i sjømatnæringen. Dette omfatter både kjøp, bygging, utrustning eller reparasjon/service av industribygg, fartøy, sjøkonstruksjoner og andre innretninger. Vi er løpende involvert som rådgiver i prosjektgjennomføringen og bistår jevnlig i forhandlinger og tvisteløsning.
 
Industriell forståelse: Våre advokater har i en årrekke vært en strategisk samarbeidspartner for ledende sjømataktører. Vi bistår løpende med juridisk og strategisk rådgivning knyttet til den operasjonelle virksomheten. Dette omfatter blant annet bistand i løpende driftsspørsmål, inngåelse og oppfølging av kommersielle kontrakter, organisering og håndtering av tvister.
 
Vi takker så mye for tilliten og støtten. Vi ser frem til å fortsette å levere førsteklasses tjenester til sjømatnæringen!

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.