Tysktalende advokater med norsk kompetanse

Norge har et annet rettssystem og en annen forretningskultur enn de tysktalende landene, noe som kan by på utfordringer for tyske, sveitsiske og østerrikske bedrifter som opererer i det norske markedet. SANDS German Desk bistår selskaper med å tilpasse seg de norske reglene og normene, og løse eventuelle juridiske spørsmål og problemer som måtte oppstå.

Etablering og drift av virksomhet i Norge

Det er mange juridiske krav man må forholde seg til når man driver virksomhet i Norge. Det er ikke lett å velge riktig selskapsform, riktig registrering av virksomhet, følge skatte- og regnskapsregler, overholde arbeids- og miljølovgivning, og beskytte selskapets immaterielle rettigheter. Det kan være kompliserte og tidkrevende prosesser, som krever god kunnskap om det norske rettssystemet og språket.

SANDS er et av landets største advokatfirmaer. Vi bistår store og mellomstore klienter og vekstselskaper i Norge og utlandet. Med vår German Desk, får du tilgang til tyske advokater som behersker norsk flytende, og som har inngående kjennskap til norsk forretningsdrift og -kultur. Vi kan hjelpe deg med å etablere og drive din virksomhet i Norge på en effektiv og trygg måte, og sørge for at du overholder alle de juridiske kravene og normene som gjelder. Vi vil alltid sørge for at du som klient får den aller beste bistand fra våre advokater som er anerkjente spesialister på sitt fagfelt. SANDS har kontorer i seks norske byer og kjenner det lokale næringslivet godt.

Salg av varer og tjenester i Norge

Ved salg av varer eller tjenester i Norge, må du blant annet forholde deg til tollregler, sertifiseringer, forbrukerrettigheter, markedsføringslovgivning, konkurranse- og kartellregler, og personvern- og databeskyttelse. Du må også være klar over de kulturelle og språklige forskjellene som kan påvirke din kommunikasjon og relasjon med dine kunder og samarbeidspartnere. Hos oss møter du advokater som har lang erfaring med å bistå tyske bedrifter med salg av varer og tjenester i Norge og som kan hjelpe deg med å utforme avtaler, håndtere leveranser, og løse eventuelle klager eller tvister som måtte oppstå.

Inngå og forhandle kontrakter med norske parter

Ved salg av varer eller tjenester i Norge, må du blant annet forholde deg til tollregler, sertifiseringer, forbrukerrettigheter, markedsføringslovgivning, konkurranse- og kartellregler, og personvern- og databeskyttelse. Du må også være klar over de kulturelle og språklige forskjellene som kan påvirke din kommunikasjon og relasjon med dine kunder og samarbeidspartnere. Hos oss møter du advokater som har lang erfaring med å bistå tyske bedrifter med salg av varer og tjenester i Norge og som kan hjelpe deg med å utforme avtaler, håndtere leveranser, og løse eventuelle klager eller tvister som måtte oppstå.

Tvister og søksmål med norske motparter

Hvis du som tysk selskap havner i en tvist eller et søksmål med en norsk motpart, må du være forberedt på å møte et annet rettssystem og en annen prosess enn det du er vant til i Tyskland. Du må blant annet vite hvilket lands lov som gjelder, hvilken domstol som har jurisdiksjon, hvilke beviskrav og frister som gjelder, og hvilke kostnader og risikoer som er forbundet med saken.

Du må også være i stand til å fremlegge din sak på en overbevisende og forståelig måte for dommeren, motparten, og eventuelle vitner. Vi har omfattende erfaring med å håndtere tvister og søksmål med norske motparter i Norge og kan hjelpe deg med å vurdere din situasjon, velge den beste strategien, og representere deg i retten eller i forliksforhandlinger.

Ta kontakt

Hvis du vil vite mer om hvordan SANDS German Desk kan hjelpe deg, ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende samtale. Vi gleder oss til å høre fra deg!