Verdens immaterialrettsdag 2024

Visste du at 26. april er Verdens immaterialrettsdag? Dagen markeres hvert år for å feire viktigheten av immaterielle rettigheter. ​Immaterielle rettigheter beskytter ikke-materielle verdier som er utviklet gjennom kreativt, intellektuelt arbeid. ​Det inkluderer blant annet åndsverk, patenter, design, varemerker, foretaksnavn og forretningshemmeligheter.​

Verdensdagen ble etablert av FNs World Intellectual Property Organization (WIPO) i 2002 og har vært feiret hvert år siden. ​

​Immaterielle rettigheter er viktig av mange grunner. ​

  • For det første gir det deg rett til å hindre andre i å misbruke det du har utviklet.​
  • For det andre gir det deg mulighet til å synliggjøre de verdier du har. ​
  • For det tredje gir det deg mulighet til å selge, leie ut og pantsette dine verdier. ​

Slik stimulerer rettighetene til videre nyskapning, økonomisk vekst og konkurranse. ​

Utfordringen er at det er få som søker om rettighetsbeskyttelse. ​Det til tross for at immaterielle verdier utgjør en stadig økende andel av bedrifters kapital.

I 2022 mottok Patentstyret faktisk det laveste antallet patent- og designsøknader på 10 år fra norske foretak*. Antall varemerkesøknader har også sunket de siste 10 årene*. Patentstyrets årsrapport for 2023 viser en samlet nedgang i antallet søknader (patent, varemerke og design) på 7,8 % siden i fjor.**​ I tillegg viser en undersøkelse utført for Patentstyret høsten 2023 at det generelt er lav kjennskap til Patentstyret i norsk næringsliv. **​ (*SSB, **Patentstyret​)

Tallene peker på et stort behov for å øke norsk næringslivs kunnskap om immaterielle rettigheter. ​Verdens immaterialrettsdag fortjener derfor ekstra oppmerksomhet i år. Det gjelder særlig fra oss som jobber med immaterielle rettigheter hver eneste dag. ​

Vi i SANDS jobber med hele spekteret av immaterielle rettigheter. Sammen med våre klienter jobber vi med å legge strategier for best mulig sikring av immaterielle verdier; fra idéens spede begynnelse og gjennom hele rettighetens livsløp. ​

Bli med å feire Verdensdagen!

Patentstyret inviterer hvert år til seminar i anledning Verdens immaterialrettsdag. Her kan du lære hvordan etisk og bærekraftig innovasjon kan gjøre bedriften din konkurransedyktig.​

Sjekk også gjerne ut SANDS sine nyeste artikler om designrett, patentrett og varemerkerett. ​