Henriette Anne Flagstad Wiker

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Henriette Wiker er del av faggruppene immaterialrett og personvern. Wiker er også tilknyttet SANDS’ avdeling for tvisteløsning.

Wiker jobber med tvisteløsning og rådgivning innenfor opphavsrett, varemerker, design, beskyttelse av forretningshemmeligheter og know-how, samt markedsføringsrett. Wiker har særlig kunnskap om forretningshemmelighetsloven og konkurransereglene i markedsføringsloven (produktetterligning og god forretningsskikk). Wiker tok sin mastergrad ved Universitet i Oslo i 2021, hvor hun skrev masteroppgave med temaet «Kravet til beskyttelsestiltak etter forretningshemmelighetsloven § 2 første ledd bokstav c».

Wiker bistår også klienter med etterlevelse av personvernforordningen. Hun har spesialfag i personvern ved UiO og Universitetet i København.  

I tillegg har Wiker erfaring med tvistesaker innen kontraktsrett og erstatningsrett.

2021–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat | Advokatfullmektig
2017–2020

Huseiernes Landsforbund

Juridisk konsulent
2020

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap
2019

Universitetet i København

Spesialfag