Viktig debatt og ekspertinnsikt på BlueFish Expo 2023: Grunnrenteskatt, kvotemelding 2.0, og åpenhetsloven i fokus

Denne uken har vi vært i Ålesund og deltatt på fiskerimessen BlueFish Expo 2023 – en internasjonal arena med mål om å samle aktører i fiskerinæringen for å dele kunnskap og tjenester. 

Halfdan Mellbye, leder for sjømatgruppen i SANDS, ble invitert for å innlede en politisk debatt om grunnrenteskatt i fiskeriene og kvotemelding 2.0 tirsdag 5. september.

Halfdan har arbeidet med reguleringen av fiskeri- og oppdrettsnæringene i over 30 år, og mener det er viktigere enn noensinne å kunne tilby spesialisert bistand til næringene som er underlagt stadig mer omfattende reguleringer. Vår bistand dreier seg ofte om å vise myndighetene hvordan man kan oppnå formålet med reguleringene samtidig som man skader næringsutøvernes interesser minst mulig. 

Onsdag 6. september holdt partner og advokat Maria Elena Kvalen innlegg om åpenhetsloven med tema “Første redegjørelse er publisert – hva nå?”.

Etter en kort introduksjon om kravene som åpenhetsloven stiller til virksomheter, orienterte Maria om viktigheten av å jobbe kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger:

  • Risikobildet i leverandørkjeden kan endre seg raskt. Redegjørelsen skal da oppdateres. Husk at det forventes at virksomhetene følger opp arbeidet med tiltakene som de i årets redegjørelse har forespeilet å iverksette. Det tar tid å innarbeide nye rutiner, bygge kultur og skape forståelse i organisasjonen, samt å sikre god nok oversikt over potensielle risikofaktorer i hele leverandørkjeden. Arbeidet med å påvirke til endring og forbedring i leverandørkjeden er heller ikke gjort i en håndvending. Ikke gå i den fellen at arbeidet legges i en skuff frem til nyåret fordi man tror man har god tid til neste års redegjørelse, oppfordret Kvalen.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.