Tor Anthon Christiansen

Tor Anthon Christiansen

Partner

Tor Anthon Christiansen er spesialisert innenfor entrepriserett og han arbeider også med kontraktsrett generelt.

Christiansen har vært partner i SANDS siden 2012, og er medlem av entreprisegruppen, som han ledet i flere år. Han har lang erfaring som rådgiver og prosedyreadvokat for entreprenører, byggherrer og konsulenter, har bl.a. arbeidet mye med store samferdselsprosjekter for vei og jernbane (tunneler, broer etc.). Christiansen har også erfaring fra kraftindustrien, annen prosjektorientert industri samt prosessindustri og fabrikasjonskontrakter.

Han bistår selskaper over hele landet, og er fast tilknyttet SANDS’ kontor i Tønsberg. Christiansen bistår også en rekke utenlandske konsern som har virksomhet i Norge.

Han holder en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online, Juristenes Utdanningssenter og for EBA Telemark Vestfold Buskerud (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg).

Christiansen er anbefalt av det internasjonale ratingbyrået Legal 500 i 2014, 2015, 2016 og 2017 der han blant annet beskrives som «very knowledgeable about the Norwegian construction industry» og «an expert in construction law, who combines academic rigour with practical advice».

Han prosederer jevnlig saker for domstolene, og han har erfaring som voldgiftsdommer.

Christiansen har skrevet diverse artikler om entrepriserettslige emner i forskjellige tidsskrifter, bl.a. i Byggeindustrien og på bloggen www.byggejuss.no og var medforfatter av 2. utgave av ”Rettsmøtene skritt for skritt – Fremgangsmåten for rettsmøtene i tingretten” av Nicolay Skarning, 2009.

Han har tidligere jobbet som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer (Sør-Østerdal tingrett og Namdal tingrett) og i Advokatfirmaet Haavind og Bull & Co Advokatfirma (begge Oslo). I SANDS har han vært siden 2009.

Kontaktinformasjon


T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anne-Line Høivik Holm
Epost: ahh@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2000