Arbeidslivspodden

I Arbeidslivspodden tar vi opp sentrale temaer med juridiske implikasjoner innenfor arbeidslivet på en enkel, engasjerende og forståelig måte. Podkasten passer for alle som møter arbeidsrettslige utfordringer, men særlig ledere og HR-personell i norske bedrifter. I hver episode vil våre advokater diskutere et arbeidsrettslig tema og komme med nyttige refleksjoner på utfordringer som arbeidsgivere ofte står overfor.

24.04.2024

IPR i arbeidslivet

Vi hører ofte at det er viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere sikrer eller avklarer sine rettigheter til ulike immaterielle rettigheter og tilstøtende, for eksempel «know how», forretningshemmeligheter og mer praktisk informasjon som kundeopplysninger og kundelister mv. 🤝 💁 Men hva er det egentlig vi prater om her? Hva er immaterielle rettigheter eller IPR, og hva har dette med arbeidsrett å gjøre? Hvilke regler gjelder, og hva kan eller bør avtales? Og hvorfor er det viktig å beskytte slike rettigheter?  👉 I tiden fremover vil du bli bedre kjent med våre advokater og advokatfullmektiger innen immaterialrett og teknologi, og de spennende områdene og sakene de jobber med til daglig. Derfor har vi invitert partnerne i SANDS, Petter Bjerke og John S. Gulbrandsen for å snakke litt mer om dette, sammen med vår arbeidsrettsekspert og podkast-vert, Henning M. Heitmann. 

12.03.2024

Nye krav til arbeidskontrakter

👉 Hva må inkluderes i arbeidskontrakter fra 1. juli 2024, ifølge arbeidsmiljøloven?  En rekke nye opplysninger må inn, og det er derfor viktig at arbeidsgivere begynner arbeidet med å oppdatere kontraktene i god tid før dette. Lovendringen i arbeidsmiljøloven er en følge av EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Tre viktige punkter fra episoden her: 🎯 Avtalemalene må være oppdatert innen 1. juli 2024🎯 Mer av det som reguleres i personalhåndbøker må nå inngå i arbeidsavtalen eller utleveres skriftlig ved tiltredelse🎯 Formålet med lovendringene er å sikre større forutsigbarhet for arbeidstakere, ikke å gripe inn i styringsretten 🎙️ I denne episoden av Arbeidslivspodden diskuterer og oppsummerer våre arbeidsrettsadvokater Henning M. Heitmann og Maria Elena Kvalen dette aktuelle temaet. Teknisk ansvarlig er Mari Gjørv Berge. God lytting!

12.02.2024

Nye generasjoner inn i arbeidslivet

👉 Hva kjennetegner den nye generasjonen som er på vei inn i arbeidslivet, og hva skiller dem fra tidligere generasjoner? Hvordan bør ledere tilpasse sin lederstil for å lede disse på best mulig måte?  🎙️ Arbeidsrettsadvokat Henning M. Heitmann har hatt besøk av Stein D. Wesenberg, Universitetslektor ved NMBU og daglig leder i TRI Consulting AS i dagens episode. Stein har over 25 års erfaring med endringsprosesser og prosjektledelse fra privat og offentlig sektor, og har drevet lederutviklingsprogrammet «Ledelse i praksis» på IØT (INDØK), NTNU. Han er en stødig formidler innen teamledelse, endringsledelse, motivasjon og intern kultur. Hvis du er nysgjerrig på ledelse og endringsprosesser, må du ikke gå glipp av denne episoden! Her er noen nyttige shownotes hvis du er nysgjerrig på å lære mer om temaet: Boken Remix: The Remix - Lindsey Pollak - innbundet(9780062880215) | Adlibris Bokhandel Forskningsartikkel: Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress (utdanningsforskning.no) Interessant artikkel: (4) Millennials Don’t Want Fun; They Want You To Lead Better | LinkedIn Artikkel i ledernytt: Generasjon Z - du får kun 8 sekunder! - ledernytt.no Hjemmesiden til Stein D. Wesenberg: www.triconsulting.no Artikkel fra Econa som er med på å oppsummere flere av hovedpunktene i podkasten: Slik lykkes du med å lede generasjon X og Y | Econa Presentasjon av Stein D. Wesenberg sin bok, "Praktisk endringsledelse": https://youtube.com/shorts/80aMeNYTzss?si=oovp_-QumTK41U9V Universitetsforlaget – artikkel om boken: Den praktiske tilnærmingen til endringsledelse - Ublogg Kjøp boken: Praktisk endringsledelse (universitetsforlaget.no)  

14.11.2023

Nedbemanning og oppsigelse i konsern – utvidet ansvar

⚖️  Er du oppdatert på nye krav ved nedbemanning og oppsigelse i selskap i konsern? 👉 Nye og strengere regler for selskap i konsern er vedtatt, og endringene i arbeidsmiljøloven vil gjelde fra 1. januar 2024. Selskap i konsern som må nedbemanne etter 1. januar, får en stor ny forpliktelse med blant annet å sjekke mulige ledige stillinger i andre konsernselskaper og holde kontroll på fortrinnsrettigheter mellom selskaper i hele konsernet. Gjøres det feil så påløper erstatningsansvar. Er bedriftene forberedt på de nye pliktene og vet hvordan de skal rigge seg? 🎙 Våre advokater Henning M. Heitmann og Saida Begum diskuterer endringene i loven og hvordan de vil påvirke bedrifter fremover, i den nye episoden av Arbeidslivspodden. Teknisk ansvarlig er Mari Gjørv Berge. God lytting!

04.07.2023

Inkludering og mangfold i praksis

🎙 I dagens episode av Arbeidslivspodden har vi gleden av å ha Jyoti Sohal-David og Meryn Zumbo Willetts fra Umbrella på besøk. Bli med når vi dykker ned i en spennende samtale om betydningen av mangfold på arbeidsplassen, hvorfor mangfold er viktig og hvilke steg vi kan ta for å realisere mangfoldets potensial. ⚖️ Norsk lov krever at arbeidsgivere arbeider systematisk med mangfold og inkludering. Det stilles krav til å dokumentere tiltak og utvikling på området. Mangfold har en betydelig innvirkning på organisasjoner og samfunnet som helhet. Den virkelige fremgangen ligger i å omfavne inkludering og skape en følelse av tilhørighet i arbeidslivet. Samtalen foregår på norsk og engelsk. God lytting!

14.06.2023

Rettsutvikling det siste året

⚖️ Er du oppdatert på endringene innen arbeidsrett?  👉 Det har skjedd uvanlig mye på lovgivningsfronten innen dette feltet i det siste året. I tillegg er det et par nye prinsipielle dommer fra Høyesterett som har konsekvenser for mange arbeidsgivere.  🤝 To av våre partnere, Henning M. Heitmann og Tor Erik Heggøy, gir i denne episoden en oversikt og diskuterer konsekvenser av de viktigste endringene for arbeidsgivere i tiden fremover. 

24.03.2023

Kompetanseutvikling - hvem har ansvaret?

🧮 Når behovet for kompetanse endres – hva da? 📈 Akselererende utvikling og endringstakt i samfunnet innebærer også stadig oftere skift i hvilken kompetanse som er aktuell og etterspørres i markedet. Det samme vil også påvirke forventninger til kompetanse internt i virksomhetene. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor.  🎯Ansatte som ble rekruttert for kun 3–4 år siden kan sitte med kompetanse som ikke treffer behovet i dag og i fremtiden.  🎙️Hvem har ansvaret for kompetanseutviklingen?  🎙️I hvilken grad er dette et arbeidsgiveransvar?  🎙️Hva kan arbeidsgiver gjøre dersom ansatte ikke utvikler sin kompetanse på relevant måte og i tide? Arbeidsrettsadvokat Henning M. Heitmann i SANDS diskuterer dette aktuelle temaet med Heidi Nygjelten. Nygjelten er Nordic Chief People & Culture i Amesto TechHouse. 

04.10.2022

Kreativitet i arbeidslivet

🎙 Har kreativitet en verdi i arbeidslivet? Hvorfor er kreativitet viktig for dagens ledere, og kan kreativitet øke lønnsomhet? Dette er noe av det vi diskuterer i dagens episode av Arbeidslivspodden.   Vi har hatt besøk av Ole Fredrik Norbye, høgskolelektor ved NLA høyskolen i Oslo. Ole Fredrik er utdannet jazzpianist, og underviser i musikk og kreativitet. Han jobber også med ledelse, der han holder foredrag for virksomheter - om kreativitet og hvordan vi kan bruke dette til virksomhetsutvikling. Episoden ledes av partner i SANDS Henning H. Heitmann, teknisk ansvarlig er Mari Gjørv. 

22.08.2022

Kulturendring

Omstilling krever kulturendring. Hvordan få det til i praksis? Episoden gjestes av partner i SANDS Henning M. Heitmann og Yvonne Fosser, CEO i Amesto People & Culture. Fosser har over 20 års erfaring som HR-direktør fra blant annet i DHL, Felleskjøpet, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge.

15.08.2022

Åpenhetsloven

Gjennom åpenhetsloven har Norge vært tidlig ute med å lovfeste virksomheters ansvar for å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I denne episoden av Arbeidslivspodden drøfter Maria Elena Kvalen og Per Ragnar Bronken betydningen av åpenhetsloven for norske virksomheter. Hvem gjelder den for og hvilke plikter pålegger den? Hva er konsekvensene dersom pliktene ikke oppfylles? Og hvordan påvirker åpenhetsloven virksomheter som ikke direkte omfattes av loven?

08.06.2022

Innstramminger av innleieregelverket

Hva skjer med regjeringens forslag til innstramminger for innleiereglene? Kan regjeringen foreslå geografiske forbud for innleie fra bemanningsforetak for byggebransjen? Er det slutten for adgang til innleie ved arbeid av midlertidig karakter? Eller finnes det noen skranker for lovgivers mulighet til å regulere dette? Per Ragnar Bronken og Saida Begum tar praten, og diskuterer nærmere hvordan formålet med regelendringene står seg i møte med EØS-avtalen.

14.02.2022

Ferske dommer og regelendringer

Arbeidslivspodden er tilbake med spennende arbeidslivsstoff. Arbeidsrettsadvokatene Per Ragnar Bronken og Henning Heitmann går gjennom høydepunktene fra 2021 og retter samtidig et kritisk blikk mot foreslåtte regelendringer i 2022. 

23.11.2021

Konflikthåndtering

Konflikter i arbeidslivet oppstår dessverre ganske ofte og det er utfordrende både for arbeidstakerne som er involvert og for arbeidsgiver som har ansvaret for å løse konfliktene. I denne utgaven av Arbeidslivspodden får du gode tips fra Yvonne Fosser og Per Ragnar Bronken fra både et HR-perspektiv og fra et juridisk perspektiv. Fosser har over 20 års erfaring som HR-direktør fra blant annet i DHL, Felleskjøpet, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge.

09.11.2021

Koronapandemien og kontrollbehov

Koronapandemien har skapt store utfordringer for norske arbeidsgivere. Foruten endrede markedsforhold må arbeidsgiver forholde seg til reiserestriksjoner og karantenekrav, som fører til større fravær av de ansatte på arbeidsplassen. Vi diskuterer de ulike problemstillingene som dette aktualiserer, herunder styringsretten, kontrolltiltak og hvor grensene går.

26.10.2021

Rus og avhengighet i arbeidslivet

I denne episoden får vi besøk av fagleder Camilla Lynne Bakkeng og seniorrådgiver Jarle Wangen, som begge jobber i AKAN. Vi snakker om omfanget av rus og avhengighet i arbeidslivet, og om hvordan man kan oppdage det. AKAN deler gode råd om hvordan en leder kan ta den nødvendige samtalen med en medarbeider man er bekymret for, og tips til forebyggende arbeid i bedriften. Partner i SANDS Henning Heitmann forteller om hvilke plikter en arbeidsgiver har i situasjoner hvor det er indikasjoner på avhengighet.

11.10.2021

Lojalitetsplikt og ytringsfrihet

I denne episoden snakker vi om lojalitetsplikt og ytringsfrihet. Kan arbeidsgiver sette grenser for arbeidstaker om hva en kan ytre seg om? Vi har spesielt fokus på sosiale medier, der ytringens skadeevne og spredningsfare potensielt kan bli stor. Episoden gjestes av partner i SANDS Per Ragnar Bronken og partner i SANDS Maria Elena Kvalen.

28.09.2021

Øverste leder

I denne episoden diskuterer vi øverste leder i en virksomhet, hva er spesielt med dette arbeidsforholdet? Podkasten gjestes av senioradvokat i SANDS Ellen Gooderham og partner i SANDS Torkel Tveit. 

14.09.2021

Driver du ulovlig innleie uten å vite om det?

I samarbeid med GCE Blue Maritime arrangerer SANDS sitt arbeidsrettsteam i Ålesund en serie med korte webinarer der vi gir våre beste råd og tips til arbeidsgivere om problemstillinger gjennom hele arbeidsforholdet fra ansettelse til opphør. Denne podcasten er et opptak fra webinar nr. 2 i denne serien hvor vi stiller spørsmålet «Driver du ulovlig innleie uten å vite om det?». Vi guider deg gjennom momentene for å kunne skille entreprise fra innleie og gir tips om hva du bør sikre deg gjennom dokumentasjon.Webinaret ble ledet av Elisabeth Solvang som er kommunikasjonssjef i ÅKP, med advokatene Maria Elena Kvalen og Malin Stenseth i ekspertpanelet. I studio har vi også med oss HR Manager i Vard, Jan-Ove Hurlen, som deler sine praktiske erfaringer med innleie av arbeidskraft.Webinaret ble spilt inn 26. august.

24.08.2021

Omorganisering

I denne episoden får du et godt overblikk og gode konkrete tips for planlegging av en omorganisering av virksomheten din med konsekvenser for de ansatte. Episoden ledes av Gita Simonsen, og gjester av partner i SANDS Henning Heitmann og senioradvokat Eva Drageset. 

22.06.2021

Ansettelsesprosessen

Rekrutteringsprosesser er krevende, og på grunn av det sterke oppsigelsesvernet for ansatte kan feilansettelser være kostbare. Fersk rettspraksis fra Høyesterett viser at arbeidsgiver må være i førersetet når det kommer til å innhente relevant informasjon fra jobbsøkere. Partner Maria Elena Kvalen og advokatfullmektig Malin Stenseth i SANDS gir deg nyttige tips for en smidig rekrutteringsprosess.

07.06.2021

Arbeidsavtalen

I denne episoden av Arbeidslivspodden tar vi for oss arbeidsavtalen. Hvilke innholdskrav oppstilles i arbeidsmiljøloven og hva bør ellers inntas? Senioradvokat Heidi Anita Skjærvik og advokatfullmektig Malin Stenseth i SANDS guider deg gjennom suksessfaktorene og fallgruvene.

25.05.2021

Midlertidige ansettelser

I denne episoden tar vi for oss temaet midlertidige ansettelser. I hvilke situasjoner har arbeidsgivere rettslig adgang til å ansette midlertidig? Og hva er konsekvensene dersom det ansettes midlertidig i strid med loven? Partner Henning Heitmann og Advokat Anne-Karin Thorsen gjester podcasten og forklarer nærmere hva du som arbeidsgiver må være oppmerksom på ved bruk av midlertidige ansettelser.

10.05.2021

De vanskelige sykefraværssakene

Både langvarig sykdom, hyppig sykefravær og utfordrende samarbeid om oppfølging og tilrettelegging kan etter hvert lede til det vi kan betegne som en vanskelig sykefraværssak. De fleste ledere vil på et eller annet tidspunkt støte borti tilfeller som faller innunder denne overskriften. Hvilke regler gjelder og er det mulig å avslutte et ansettelsesforhold på grunn av sykefravær? Dette er spørsmål som våre advokater i arbeidslivsavdelingen får med jevne mellomrom. I denne podkasten går Eva Drageset og Ellen Gooderham gjennom hovedtrekkene og gir også noen praktiske tips på veien!

27.04.2021

Varsling

Tirsdag 23. mars holdt SANDS sitt arbeidsrettsteam i Bergen webinar om håndtering av varslingssaker. Webinaret ble ledet av Jardar Bruun-Teigen, med Torkel Tveit, Eva Drageset og Ellen Gooderham i ekspertpanelet. Denne podcasten er et opptak fra webinaret.

13.04.2021

Bonusordninger

I denne episoden går vi nærmere inn på bonusordninger. Vi snakker om hva som kan avtales i en bonusordning, hvilke typer som fins, og hva som er viktig å tenke på ved bonusordninger avhengig av om man er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Episoden gjestes av partner og advokat i SANDS Espen Johannessen, og advokat i SANDS Ida Marlen Haro.

29.03.2021

Prøvetid

I denne episoden av Arbeidslivspodden er temaet prøvetid. Vi ser nærmere på reglene for prøvetid og arbeidsgivers ansvar i prøvetidsperioden, samt drøfter ulike muligheter og fallgruver ved bruk av prøvetidsbestemmelser. Podkasten gjestes av advokat og Partner i SANDS Henning Heitmann og advokatfullmektig Malin Stenseth.

15.03.2021

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

I denne episoden av Arbeidslivspodden er temaet konkurranseklausuler i arbeidsforhold. Vi ser nærmere på reglene om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler, og vi drøfter når og hvordan arbeidsgivere bør bruke slike klausuler. Vi gir også noen helt konkrete tips og triks til arbeidsgivere som ønsker å benytte seg av konkurranseklausuler. Podkasten ledes av Gita Simonsen, sammen med advokat og Partner i SANDS Per Ragnar Bronken og advokat Jardar Bruun-Teigen. 

03.03.2021

Permittering og nedbemanning

I denne episoden av Arbeidslivspodden er temaet permitteringer og nedbemanning. Vi ser nærmere på vilkårene for permittering og på når arbeidsgiver heller bør vurdere nedbemanning ved redusert behov for arbeidskraft. Vi tar også opp de siste endringene i regelverket rundt arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering, og snakker om hvordan arbeidsgiver bør gå frem ved både permittering og ved nedbemanning. Podkasten ledes av Gita Simonsen, sammen med advokat og Partner i SANDS Torkel Tveit og advokat og Partner i SANDS Maria Elena Kvalen. 

15.02.2021

Sluttavtaler

I denne podkastepisoden skal vi snakke om sluttavtaler som virkemiddel. Vi diskuterer hvilke situasjoner der sluttavtaler kan brukes, og hvorfor slike avtaler ofte brukes av arbeidsgivere i stedet for oppsigelse. Vi snakker om de viktigste elementene som en sluttavtale bør inneholde, samt prosessen frem til avtalen er på bordet. Podkasten ledes av Gita Simonsen, sammen med advokat og Partner i SANDS Per Ragnar Bronken og advokat i SANDS Anne-Karin Thorsen. 

01.02.2021

Arbeidsgivers styringsrett under koronapandemien

I den første episoden av Arbeidslivspodden tar vi for oss arbeidsgivers styringsrett, og hvordan styringsretten fungerer under koronapandemien. Vi diskuterer blant  annet permitteringer, omorganisering, hjemmekontor og regler for innreisende arbeidskraft. Episoden ledes av Gita Simonsen, sammen med Partner i SANDS Henning H. Heitmann og advokat i SANDS Ellen Gooderham.

24.01.2021

Trailer Arbeidslivspodden