Henning M. Heitmann

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Henning Heitmann er spesialisert innen arbeidsrett og har hatt hovedfokus på dette området i sitt arbeid fra 1999 til dags dato. Erfaringen omfatter to år i departementene før han begynte i privatpraktiserende advokatvirksomhet.

Klientmassen består hovedsakelig av næringslivsaktører. Strategisk og juridisk bistand i tilknytning til endringsprosesser er et sentralt leveranseområde. Løpende rådgivning og forhandlinger er også vesentlig på området hvor fokus normalt er å finne frem til effektive løsninger i konfliktsituasjoner. I de siste årene er også granskingsprosesser blitt en større del av hans praksis.

Henning prosederer jevnlig saker for domstolene i tilfeller hvor avtaleløsninger ikke oppnås.

Han er Aftenpostens jobbekspert på arbeidslivsjus og gir ofte faglige kommentarer til arbeidsrettslige spørsmål i nasjonale medier. Aftenposten omtaler ham som «en av Norges beste arbeidsrettsadvokater»

Henning er mye benyttet som foredragsholder innen arbeidsrettsområdet for ledere og HR-rådgivere i privat sektor. Han har også omfattende erfaring med styrearbeid gjennom mange år i ulike bransjer.

I have used the services of Henning Heitmann on two occasions, and can highly recommend his efficient and solid advice. In settling disputes, I would absolutely have him represent me versus the other side – he is analytical, sharp, efficient and a strong negotiator.

-Klient, Legal500, 2022

2012–

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2001–2011

Brækhus Advokatfirma

Partner | Advokat | Advokatfullmektig
2000–2001

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver
1999–2000

Kommunal- og regionaldepartementet

Førstekonsulent
1999

Universitetet i Oslo

Cand. jur., (Spesialfag arbeidsrett og selskapsrett)
2024

Legal 500

Recommended lawyer i kategorien “Employment”
2010 -

Chambers & Partners

Har anbefalt Heitmann innen Employment Law årlig siden 2010, og omtaler bl.a.: Henning Heitmann advises on a wide range of employment matters, including contentious matters, whistleblowing, transfers and dismissals.
2010 -

Legal 500

Har anbefalt Heitmann innen Employment Law hvert år siden 2010, og skriver i sin utgave 2020: Henning Heitmann is skilled, thorough and always responds quickly. Finds creative solutions and is excellent when negotiating with the counterparty. Friendly attitude and solution-oriented. He also works with our HR-department to increase internal legal competence, which has given great results for the past two years. Excellent discussion partner