Økokrim

Økokrimgruppen i SANDS er blant landets ledende ekspertmiljøer innen økonomisk kriminalitet. Firmaet har representert klienter i en rekke av Norges største og mest profilerte saker. Gruppen er under ledelse av hovedpartner Bjørn Stordrange og gir altomfattende rådgivning til virksomheter og privatpersoner gjennom hele prosessen knyttet til mistanke om kritikkverdige forhold. Dette omfatter krisehåndtering, mediestrategi, bistand ved ettersyn fra kontrollorganer, bistand under etterforskning og under behandling av saker i retten.

Effektiv bistand knyttet til økonomisk kriminalitet krever høy kompetanse i både sivile, strafferettslige, prosessuelle og strategiske spørsmål. I tillegg kreves det kunnskap om næringslivet og om selskapsrett. Slike saker er derfor utfordrende og skiller seg vesentlig fra ordinære straffesaker. SANDS har syv partnere som arbeider mye med økokrim.

Saken begynner: Ransakingen

Etterforskninger i økokrimsaker starter ofte med en uanmeldt ransaking. For det rammede selskapet eller personen kan en slik hendelse oppleves dramatisk og ha omfattende ringvirkninger. De involverte må raskt fatte viktige beslutninger, samtidig som de er under press. Økokrimteamet består av advokater med bred ekspertise som kan gi solid rådgivning og støtte gjennom denne fasen. I tillegg tar vi stort hensyn til det menneskelige aspektet i en slik situasjon.


Bistand under etterforskning

Etter ransakingen starter en aktiv etterforskning, som i økokrimsaker kan være omfattende og langvarig. Under denne fasen bistår SANDS med å avklare faglige og strategiske spørsmål. Vi bistår i forbindelse med avhør, utredninger, prosessuelle spørsmål, kontakt med stakeholders, strategiske spørsmål, og spørsmål knyttet til foretaksstraff.

Våre advokater har tung erfaring og gjennomgående ekspertise innenfor samtlige fagfelt omfattet av begrepet økonomisk kriminalitet. Vi har i tillegg bred bransjekunnskap og erfaring fra det forretningsjuridiske området og offentlig rett, herunder verdipapirhandelloven og finansmarkedet, miljøkriminalitet, korrupsjon, skatt- og avgiftsrett.

Solid og treffende bistand i en tidlig fase i etterforskningen kan medføre stor forskjell med hensyn til sakens utfall. Spesielt gjelder dette for etterforskninger av selskaper, hvor det også må tas hensyn til virksomhetens videre drift. Selskaper vil kun være utsatt for bøtestraff, og vi bistår eventuelt i diskusjoner om utmåling av slike bøter.

Hovedforhandlinger for domstolene

SANDS’ advokater har omfattende prosedyreerfaring, og bistår jevnlig selskaper og privatpersoner under hovedforhandlinger for alle rettslige instanser, inkludert Høyesterett. Våre advokater har prosedert og vært involvert i flere av Norges største saker om økonomisk kriminalitet.

Våre tjenester omfatter:

  • Krise- og mediehåndtering
  • Strategisk rådgivning
  • Bistand i forbindelse med granskning og compliance-programmer
  • Bistand i forbindelse med avhør og kontakt med myndigheter
  • Forsvarerbistand under etterforskning og rettslig behandling
  • Vi samarbeider også tett med andre avdelinger, for eksempel med granskningsavdelingen når det er i klientens interesse

Relaterte artikler