Bjørn Stordrange

Partner | Advokat (H), dr. juris.

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Bjørn Stordrange arbeider hovedsakelig med prosedyre i sivile saker og Økokrim-saker. Han har også omfattende erfaring med fast eiendomssaker, særlig innenfor ekspropriasjonsrett og reguleringsspørsmål. Bjørn sitter også i en rekke styrer, herunder norske aksjeselskaper.

Bjørn har både teoretisk og praktisk kompetanse i alle spørsmål som gjelder fast eiendom og prosederer jevnlig for Høyesterett. Han har tidligere vært stortingsrepresentant, professor ved Universitetet i Tromsø og ved Handelshøgskolen BI i Oslo. Han har videre vært statssekretær i Justisdepartementet og sorenskriver i Flekkefjord.

1989–

SANDS Advokatfirma DA

Partner

Stortingsrepresentant

Universitetet i Tromsø

Professor

Handelshøyskolen BI

Professor

Justisdepartementet

Statssekretær

Flekkefjord tingrett

Sorenskriver
1988

Universitetet i Oslo

Dr. juris.
1982

Universitetet i Oslo

Cand. jur.