Halfdan Mellbye

Halfdan Mellbye

Partner (H)

Halfdan Mellbye er partner ved SANDS sitt kontor i Bergen.

Halfdan er spesialist på reguleringen av fiskeri- og oppdrettsnæring og har arbeidet med disse næringene de siste 30 årene. Han har særlig omfattende erfaring og kompetanse på den offentlige reguleringen av fiskeoppdrett i Norge og på fiskesalgslagsloven.

Halfdan har i tillegg meget lang erfaring som rådgiver innenfor et bredt forvaltningsrettslig fagområde med vekt på saksbehandling, miljøspørsmål (blant annet avfall), skole, helse- og sosialvesen og innenfor offentlige anskaffelser. Han er mye benyttet som rådgiver for offentlige organer og bedrifter, særlig kommuner og helseforetak. I tillegg har han bistått en rekke private virksomheter, særlig i konflikter knyttet til miljøspørsmål.

Halfdan har en usedvanlig bred erfaring innenfor offentlig saksbehandling og har omfattende kompetanse innenfor generelle forvaltningsrettslige spørsmål som inhabilitet, taushetsplikt og innsyn etter offentleglova. Han har i tillegg omfattende erfaring med saker om administrative sanksjoner som overtredelsesgebyr og inndragelse av tillatelser.

Halfdan har særlig kompetanse innenfor skriftlig saksbehandling. Han prosederer også jevnlig for domstolene innenfor de fagfelt der han er ekspert, både for private og offentlige klienter. Han har møterett for Høyesterett fra 2015.

Han har også en omfattende undervisningserfaring på sine fagfelt og er ofte benyttet som foredragsholder.

Halfdan er forfatter av en rekke artikler om juridiske spørsmål og har skrevet lovkommentaren til fiskesalslagsloven i Gyldendal rettsdata, Han er rangert blant Norges fremste eksperter innenfor fiskerirett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Han var tidligere advokat ved advokatfirmaet Schjødt og stipendiat og amanuensis ved Det juridiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har møterett for Høyesterett.

Kontaktinformasjon


T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anita Bruaas Andersen
Epost: aba@sands.no

Spesialisering:
EU, EØS og konkurranserett Miljørett Fiskeri og oppdrett
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1988
Publikasjoner:

En rekke artikler om ulike rettslige forhold, i avisene Dagens Næringsliv, Bergens Tidende og Fiskaren og i tidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett (1989 – 2012)

Kommentarer i Karnov, Norsk kommentert lovsamling til i alt fem fiskerirettslige lover, hvorav kommentarene til Råfiskloven av 14.12.1951 nr. 3 og Fiskeeksportloven av 27.04.1990 nr. 9 er de vesentlige

Forvaltningens adgang til å omgjøre myndighetsavgjørelser, Jussens Venner 1990 s. 95-118