Alf Øystein Skudal

Partner

 • Øystein Skudal arbeider hovedsakelig med fornybar energi, selskapsrett og transaksjoner.

  Øystein Skudal har mer enn 15 års erfaring med rådgivning til energibransjen. Han har bred erfaring med konsesjonsprosesser mot offentlige myndigheter, og han har opparbeidet seg meget god kompetanse på nettreguleringsregimet og tariffering. Øystein bistår også med utarbeidelse og forhandlinger av avtaler om handel med energi, grunnerverv mv.

  Øystein Skudal har bistått ved flere av de største reorganiseringene og transaksjonene innen fornybarbransjen de siste årene, og har vært involvert i både strukturering av transaksjoner i forhold til det regulatoriske rammeverket og utarbeidelse og forhandling av transaksjonsavtaler. Han har også bistått i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og har erfaring med etablering av joint ventures og samarbeidsavtaler for teknologiutvikling og -implementering.

 • Spesialisering: Energi, shipping & offshore Selskapsrett Transaksjoner – M&A
 • Utdanning
  Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2001
  University of Western Australia, 2000
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss