Alf Øystein  Skudal

Alf Øystein Skudal

Partner

Øystein Skudal arbeider hovedsakelig med fornybar energi, selskapsrett og transaksjoner.

Øystein Skudal har mer enn 15 års erfaring med rådgivning til energibransjen. Han har bred erfaring med konsesjonsprosesser mot offentlige myndigheter, og han har opparbeidet seg meget god kompetanse på nettreguleringsregimet og tariffering. Øystein bistår også med utarbeidelse og forhandlinger av avtaler om handel med energi, grunnerverv mv.

Øystein Skudal har bistått ved flere av de største reorganiseringene og transaksjonene innen fornybarbransjen de siste årene, og har vært involvert i både strukturering av transaksjoner i forhold til det regulatoriske rammeverket og utarbeidelse og forhandling av transaksjonsavtaler. Han har også bistått i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og har erfaring med etablering av joint ventures og samarbeidsavtaler for teknologiutvikling og -implementering.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 65
M: + 47 450 23 927
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Marianne Aarnes
Epost: maa@sands.no

Spesialisering:
Energi, shipping & offshore Selskapsrett M&A
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2001
University of Western Australia, 2000