Christian Hartmann

Partner

 • Hartmann er tilknyttet firmaets avdeling for Næringseiendom. Hartmann har lang erfaring med fast eiendom, særlig innenfor næringseiendom knyttet til eiendomstransaksjoner, strukturering og utviklingsprosjekter.

  Hartmann arbeider videre med juridisk bistand knyttet til den daglige drift i eiendomsforetak, herunder leiekontrakter og forvaltning. Videre har Hartmann inngående kunnskap om skatt og merverdiavgift knyttet til næringseiendom, samt øvrige forhold relatert til fast eiendoms rettsforhold.

  Hartmann har omfattende erfaring med å bistå mellomstore og store aktører i eiendomsbransjen. Dette gjelder både ved forhandling og utforming av kontrakter relatert til kjøp og salg, leie, due-diligence-arbeid og ikke minst utforming av kontrakter for inngåelse av forskjellige former for samarbeid. I tillegg har Hartmann inngående kunnskap til festeforhold.

  Hartmann har videre lang erfaring med generell kontrakts- og selskapsrett, spesielt knyttet til kjøp og salg av virksomheter, herunder innmatsalg og due diligence. Videre har Hartmann bred erfaring med tilrettelegging av selskapsstrukturer, samt planlegging og gjennomføring av fisjoner og fusjoner. Hartmann arbeider også med aksjonærforhold blant annet knyttet til joint ventures og utarbeidelse av aksjonæravtaler.

  Hartmann har 13 års erfaring med eiendomstransaksjoner, herunder både kjøp og salg av eiendom og tilsvarende med eiendomsselskaper. Hartmann bistår også med strukturering av eiendomsselskaper og eiendomsporteføljer for å optimalisere disse i forhold til fremtidig salg, skatt og avgift.

  Hartmann bistår mange av landets største og mest profilerte eiendomsaktører og har erfaring med komplekse ”forward-strukturer” som innebærer kjøp av salg av eiendom under oppføring.

  Hartmann prosederer jevnlig for domstolene innen sine spesialområder.

  Hartmann er beskrevet som "very good lawyer" i Legal 500 og kåret til en av  "fremtidens  advokatstjerner " i bladet NæringsEiendom 2015 nr. 5.

 • Spesialisering: Næringseiendom Skatt, avgift og regnskap
 • Utdanning
  Cand. jur ved Universitetet i Oslo, 2003
  Grunnfag sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, 2002
  Valgfag ved University of Westminister i London, 2002
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss