Kristine  Strandenes

Kristine Strandenes

Advokat

Kristine Strandenes har vært ansatt som advokat ved SANDS sitt kontor i Trondheim siden august 2017 og er tilknyttet firmaets avdeling for kapitalmarknader og M&A.

Kristine fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen våren 2017.

Før Kristine tiltrådte stillingen hos SANDS har hun hatt to traineeopphold, samt skriveplass for masteroppgave i SANDS. Hun skrev masteroppgave innen selskapsrett med tittelen «Aksjens virkelige verdi».

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 76
M: +47 482 47 121
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Mette Harding Hansen
Epost: kalmet@sands.no

Spesialisering:
Næringseiendom
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017