Kristine Ullern

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Kristine Ullern er tilknyttet firmaets avdeling for næringseiendom. Hun har erfaring innenfor fast eiendom, særling knyttet til ekspropriasjon, tomtefesteforhold, plan- og bygningsrettslige spørsmål og eiendomstransaksjoner.

Videre arbeider Ullern med juridisk bistand til blant annet eierseksjonssameier og borettslag, dette inkluderer blant annet tvistesaker og generell rådgivning knyttet til drift og forvaltningen av eierseksjonssameier og borettslag.

Ullern har tidligere vært tilknyttet firmaets avdeling for M&A og har tilegnet seg erfaring innenfor generell kontrakts- og selskapsrett.

Kompetanseområder

2017–

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2017

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap